Etisk Råd: Rugemoderskab bør tillades

Et flertal i Etisk Råd vil tillade ubetalt rugemoderskab.

Et flertal i Etisk Råd vil gøre det lettere at finde en rugemor, hvis man ikke selv kan føde et barn.

Men det bør ske på den betingelse, at rugemoderen gør det som en god gerning – og ikke får penge for det.
Alle medlemmerne af Det Etiske Råd mener, at betalt rugemoderskab er etisk problematisk af en eller flere grunde:
Det udgør en værdighedskrænkelse, det kan ændre synet på graviditet og forældreskab, det har elementer af udnyttelse, og det kan risikere at underminere principper, det danske sundhedssystem er baseret på.

Tilknytning væsentlig

Et stort mindretal, herunder rådets formand Jacob Birkler og Lillian Bondo, formand for Jordemoderforeningen, mener ifølge Kristeligt Dagblad, at der er skærpede grunde til at være imod rugemoderskab, fordi det reducerer kvindekroppen til at være et hylster for produktion af et individ.
De mener også, at rugemoderskab indebærer en krænkelse af barnet. For ifølge dem er tilknytningen mellem foster og mor væsentlig for barnets videre udvikling, og en aftale om rugemoderskab repræsenterer en planlagt fjernelse af barnet fra den eneste mor, det kender. Dette kan indebære en svækkelse af barnets muligheder for at udvikle sig harmonisk, mener de.

Politikere delte

Politikerne er delte i spørgsmålet om, hvorvidt der skal ske ændringer i lovgivningen på området.
Flere partier har endnu ikke taget stilling til spørgsmålet.