Vi bliver ledt til Ham

Af Jørgen Markussen Tidl. ydremissionær i Tanzania
Af Jørgen Markussen
Tidl. ydremissionær
i Tanzania

Den tilbedelse af Jesus, som engang i ”Det nye Jerusalem” ingen ende skal tage, tog sin begyndelse i Betlehem.

Først hyrderne, som ude på marken fik englebesøg med besked om, at Kristus, Herren, var født i Betlehem. De så og troede og vendte så tilbage til deres arbejde og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde set og hørt.
Senere kom stjernetyderne fra Østen. De havde set hans stjerne og var overbeviste om, at en kongesøn var født i Judas land. Stjernen ledte dem frem, og de fandt Jesus og tilbad ham og gav ham gaver.

Se Herrens Herlighed

Herrens Herlighed havde siden ørkenvandringen vist sig i skyen og havde fyldt templet, men nu var den åbenbaret i kød og blod i barnet Jesus. Han blev født i Betlehem, der også var kendt for hyrdernes vagttårn, kaldet ”Migdal-Eder”, og markerne, hvor offerlammene til tempeltjenesten opfostredes. Måske kendte stjernetyderne fra Østen det aramaiske skrift fra eksiltiden i Babylon, hvor en Rabbi Munk citerer ordene i 1. Mos. 35,21 om Jakob, og fra profeten Mika 4,8 sådan: “Han slog sit telt op på den anden side af Migdal-Eder, stedet hvor Kong Messias vil åbenbare sig ved tidernes ende.” Ordene i Mika 4,8 lyder: ”Men du, Migdal-Eder, Ofel, Zions datter, til dig kommer det, det tidligere herredømme kommer, Jerusalems datters kongedømme.”
Senere i Mika 5,1 har vi profetien om Jesu fødsel: ”Du, Betlehem, Efrata, du er lille blandt Judas slægter. Fra dig skal der udgå én, som skal være hersker i Israel; hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage.” Stjernetyderne søgte og fandt kongesønnen Jesus.

Jesus er Gud, Kongesøn og Offerlam

Jesus, født som sandt menneske, var også sand Gud undfanget ved Helligånden. Han blev født til verden for at være det endegyldige offerlam, der på korset 33 år senere bar al verdens synd. Indtil da havde blodet flydt fra offerdyr i tusindvis. Templet i Jerusalem havde i Betlehem ansat en overhyrde, der havde ansvaret for, at der var offerlam nok ”uden plet eller lyde”, – som var fuldkomne. Dog, intet mindre end Guds eget blod, der flød i Jesu årer, kunne sone al verdens synd. Derfor kunne Jesus fra korset sige: ”Det er fuldbragt”. Han var ”Guds eget Offerlam”. Derfor skal vi ikke lægge noget til eller trække noget fra til vor frelse. Jesus er Guds julegave til dig og til mig. Tag imod ham og sig tak.

Jesus, vor ledestjerne

I Åbenbaringsbogen 22,6 læser vi: ”Jeg sendte min engel,” sagde Jesus, ”for at du skal fortælle det her til menighederne. Jeg er Davids rodskud og efterkommer, den strålende morgenstjerne.” Jesus er Guds Ord, der blev menneske. Han kalder sig selv ”den strålende morgenstjerne”. Rigtig mange køber hvert år ”Herrnhuterstjerner” her i Christiansfeld for at hygge og lyse op i adventstiden frem til Hellig tre Konger. Stjernen symboliserer Jesus, Guds Ord, der blev født i Betlehem og tilbedt af hyrder og ”konger”. Grundtvig synger sådan om det i salmen ”Dejlig er de himmel blå” vers 6 og 7:

”Stjernen ledte vise mænd
til vor Herre Kristus hen;
vi har og en ledestjerne,
og når vi den følger gerne,
kommer vi til Jesus Krist.

Denne stjerne lys og mild,
som kan aldrig lede vild,
er hans Guddoms-ord det klare,
som han os lod åbenbare
til at lyse for vor fod.”

Guds Ord leder os til Jesus. Ham være lov, pris og tak nu og i al evighed.
Amen.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Matt. 2:1-12

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk

Jesus hyldes som en kongesøn
1Jesus blev født i Betlehem i Judæa, mens Herodes den Store var konge. Nogen tid efter ankom nogle stjernetydere fra Østens land til Jerusalem. De spurgte: 2»Hvor er jødernes nyfødte konge? Vi har set hans stjerne i Østen, og nu er vi kommet her for at bringe ham vores hyldest.«
3Kong Herodes blev skrækslagen, og Jerusalem begyndte at summe af rygter. 4Han sammenkaldte derfor ypperstepræsterne og alle jødernes skriftlærde til et møde og spurgte: »Har profeterne sagt noget om, hvor Messias skal fødes?«
5»Ja,« svarede de, »i Betlehem. For en af profeterne har skrevet:
6‘Du Betlehem i Judas land!
Du er langtfra den ringeste blandt Judas byer.
Fra dig skal en hersker udgå,
han skal lede og vogte mit folk, Israel!’«
7Derefter tilkaldte Herodes i al hemmelighed stjernetyderne, og de fortalte ham det nøjagtige tidspunkt, da de første gang havde set stjernen. 8»I skal søge efter barnet i Betlehem,« sagde han. »Når I har fundet det, skal I komme tilbage og fortælle mig, hvor han er. Så vil jeg også tage derhen og hylde ham.«
9-10Da stjernetyderne havde talt med kongen, tog de af sted. Kort efter fik de til deres store glæde igen øje på den stjerne, de havde set i Østen. Og de fulgte den, indtil den stod stille over det sted, hvor barnet var.
11De gik ind i huset, og der så de Jesus sammen med hans mor, Maria. De knælede ned foran ham og bøjede i ærefrygt hovedet mod jorden. Derefter åbnede de for deres medbragte kostbarheder og gav ham både guld, røgelse og myrra.
12Senere advarede Gud dem i en drøm imod at tage tilbage til Herodes. Derfor rejste de en anden vej hjem.