Israel sælger våben for 7 mia. til hele verden

Israel sælger våben for 7 milliarder dollars til en lang række lande verden over, oplyser den israelske avis “Ha’aretz”.

Listen af modtagerlande omfatte Indien, Singapore, Tyrkiet, Vietnam, Syd-Korea, Japan, Sverige, Portugal, USA, Canada, Australien, New Zealand, Colombia, Holland, Italien, Tyskland, Spanien, Thailand, Makedonien, Belgien, Brasilien, Chile, Svejts, Ecuador, Mexico, Finland, Irland, Luxembourg, Guinea, Polen, Argentina og Egypten.

Selv lande der ikke har officielle relationer med Israel er på listen – Pakistan, Algeriet, De forenede arabiske Emirater og Marokko.
Disse lande omtales i en britisk regeringsberetning om israelske våbensalg i tidsrummet 2008-2012. For at opnå tilladelse til at købe britiske komponenter til israelske våben, har israelske våbeneksportører måttet meddele britiske myndigheder, hvilke lande der køber sådanne våben.

Det israelske forsvarsministerium afstår fra gennemskuelighed og åbenhed omkring israelsk våbeneksport af hensyn til nødvendigheden af hemmelighed af sikerhedsmæsige grunde, men nu har en israelsk advokat ved navn Eitay Mack anmodet en israelsk retsinstans om at offentliggøre navne på modtagerlande.
Hidtil er det lykkedes ministeriet at bilægge sager bag lukkede døre, men nu har Mack anmodet retten om at offentliggøre navne på lande, der har købt våben fra Israel. Forsvarsministeriet forsøger at bekæmpe Macks andragende.

Forsvarsministeriet ønsker at skjule listen over modtagerlande for bl.a. for at undgå en offentlig debat om moraliteten i at sælge våben til diktaturer.

Ministeriet har afsløret oplysningerne på en pressekonference efter seks måneders legal manøvrering. Blandt de hidtil ikke-offentliggjorte detaljer om det israelske våbensalg er at Israel i 2012 havde et sådant salg til en værdi af 3.83 milliarder dollars til Asien og Stillehavslande, 1.73 milliarder til europæiske lande, 1.1 millliarder til USA, 607 millioner til Afrika og 107 millioner til Sydamerika.