Lederskab og ledelse

s15_jcLederDannelse”Han gjorde mig til en spids pil” er en meget relevant og koncis ledelsesbog.

Der findes oceaner af bøger om ledelse, men færre om kristent lederskab og kun få, som kan sammenfatte det, så det bliver både inspirerende, interessant og præcist på lige godt 100 sider.

Oehlenschlägers bog er imidlertid blandt det fåtal af absolut relevante og koncise ledelsesbøger.

Arrow-program

I denne lille bog samler forfatteren en række pointer fra det store internationale lederprogram ”Arrow”. Som leder i Karlslunde Strandkirke har Jesper været en af foregangsmændene i udbredelsen af ledertræning, som netop tager afsæt i førnævnte program. Han har også været med til, at Ledere i vækst af James Lawrence blev udgivet og har efterfølgende skrevet en bog om mentorskab, så der er efterhånden et solidt grundlag at referere til.
I Han gjorde mig til en spids pil – en leders dannelse – i øvrigt en meget lidt mundret titel – bliver læseren via pilen som billede indført i ledelse som en dannelsesproces. Den sunde og bibelske ledelsestænkning tager sit afsæt i Guds mission, det er som fjerene i pilens hale retningsgivende og styrende for hele pilens flugt. Med denne metafor som udgangspunkt beskrives det, hvordan kristen ledelse først og fremmest handler om at være med i Guds mission, at træde ind i den forståelse, at ”Mission blev ikke skabt af hensyn til kirken, kirken blev skabt af hensyn til missionen”. Det drejer sig derfor først om at se sig som en person, der er udsendt (heraf ordet mission) for at føre mennesker til Jesus, det er det grundlæggende kald for alle kristne.

Karakter og identitet er vigtig

Hovedvægten i bogen ligger ikke på teknik, modeller og 3-trins-raketter, selvom der også er mange interessante redskaber af den slags med, men fokus er på dannelse, karakter, identitet og kald. Det flugter meget godt med det store Arrow-program, som netop fremhæver den åndelige modenhed som det egentlige mål for lederens udvikling. Først i pilespidsen kommer forfatteren ind på kompetencer, som naturligvis er en forudsætning for at lederen kan ramme målet. Men kompetencerne er først og fremmest relationelle, fordi det handler om at lede i fællesskab, at udvikle mennesker, at lede med følelsesmæssig intelligens osv.

God inspiration

Bogen er krydret med små citater og en mængde henvisninger, så der er nok at blive inspireret af og dykke videre ned i. Vægten er derfor også på inspiration frem for instruktion. Det giver mening at læse bogen, hvis principper er let forståelige, men i praksis udfordrer enhver leder til refleksion og med en klar opfordring til at være en rodfæstet og grundfæstet leder – som en pil i Guds kogger.

 

Jesper Ertmann Oehlenschläger:
Han gjorde mig til en spids pil
– en leders dannelse


Artiklen fortsætter efter annoncen: