To lutheranere i mission

Pastor Silas Lapeube fra den lutherske kirke i Mokolo, Cameroun, sammen med general- sekretær Karsten Bach, DanskOase.
Pastor Silas Lapeube fra den lutherske kirke i Mokolo, Cameroun, sammen med general-
sekretær Karsten Bach, DanskOase.

Mens biskop Holm herhjemme ikke mener, at mission er nødvendigt, vil andre lutheranere i Danmark og Afrika gerne samarbejde om mission.

Lutheranere i Danmark og Afrika kan lære meget af hinanden.

Det fandt generalsekretær Karsten Bach, DanskOase, ud af, da han deltog på Udfordringens nyeste kampagne i Mokolo, Cameroun.
Kampagnen var fælleskirkelig, idet alle byens kirker bakkede op om de fire fællesmøder og de seks lederseminarer, der blev holdt om formiddagen. Karsten Bach holdt selv et seminar om ledelse.
På billedet ses han sammen med den lutherske præst Silas Lapeube, som koordinerede kampagnen i Mokolo. Han er en meget respekteret kristen leder både i den lutherske kirke og i de andre kirker i hele landet.
Det skyldes bl.a., at han på egen hånd grundlagde en 3-årig bibelskole bestående af 56 jordhytter, hvor evangelist-familier under vanskelige vilkår blev specielt uddannet til at arbejde blandt muslimerne.
Silas har også tidligere været generalsekretær i den lutherske kirke og for en international organisation, JCMWA, der arbejder blandt muslimer tværs over Afrika. Blandt medlemmerne er Mission Afrika.
Silas brænder for at nå mennesker med det kristne budskab og har tidligere været med til at arrangere store dør-til-dør evangelisationskampagner sammen med den lutherske, baptistiske og evangeliske kirke i den nordlige del af landet.
Silas nød at være med i en ny kampagne. Og han var ligesom sidste gang forundret over, at der blev så mange nye kristne ud af møderne. I Garoua var det over 1500 og i den mindre by Mokolo tæt på 1.000. Han skal nu forberede de kommende kampagner i Tchad og Cameroun i samarbejde med Per Hyldgaard.
Miraklerne, der skete på kampagnerne, er en forholdsvis ny dimension i den lutherske præsts liv, så Silas var meget interesseret i den danske lutherske fornyelsesbevægelse, Oase, som Karsten Bach er leder af.
Også Karsten Bach mener, vi i Danmark kan lære noget af afrikanerne, bl.a. om at være mere direkte i forkyndelsen.
De to lutheranere vil fortsætte kontakten efter kampagnen.
Henri