Guds store frelseskasse

Pas nu på hr. Torben Søndergård, at du ikke i nidkærhed kommer til at gøre Herrens lige veje krogede. Det kan man så let komme til, når man vil opgradere sine egne personlige oplevelser som Guds frelses kasse.
Når vi har lavet en fin kasse, og hvis vi er heldige at få Jesus med derind, så sprænger han rammerne, for der kan han nemlig ikke trives.
Tilbage til frelsen…
Den der påkalder Herrens navn skal frelses.( Rom 10.13 )
´Det står der i min bibel – det er enkelt, derfor er frelses bønnen den vigtigste bøn, et menneske nogen gang kan bede.
Når denne bøn er bedt af et ærligt hjerte, så flytter JESUS nemlig ind.
Det må stå helt klart fast. Frelsen er gratis og af nåde uforskyldt, det er evangeliet i al sin enkelthed.
Når så Jesus er flyttet ind og har taget bolig i en synders hjerte, så begynder der en fantastisk vandring sammen med ham. Denne vandring kan være meget forskelligt for det enkelte menneske afhængig af, hvor man befinder sig i livet.
Guds gratisgave er helt fri og uden betingelser. Det må stå tindrende klart.
Så kan det hænde, at nogen må lade sig døbe, og andre er døbt fra før, men guds løfte og tilsagn til hver enkelt menneske gælder stadigvæk, når vi tror hans ord.
Døbt med Helligånden – er noget fantastisk, men Helligånden flytter ind sammen med Jesus, da de følges ad. Herefter kan du så opleve en ny dåb i og med ånden. Denne fylde er en stadig proces i det kristne liv, men ikke nogen frelses betingelse, som du lægger op til.
Alle disse åndelige oplevelser har intet at gøre med, om du er frelst eller ej, om de er nok så skønne, så er det dog kun gaver, og udrustning som er nødvendige arbejdsredskaber i tjenesten for Herren.
Frelsen er og bliver det vigtigste. Det var derfor Gud gav os Jesus.
Dette er blot skrevet for at understrege – Guds veje er lige, og dem skal vi ikke med vore begrænsede erfaringer gøre krogede.
Lykke til i tjenesten med at befolke himlen…
Det er en fælles opgave…
Verner B. Andersen
Kildebakken 6
8600 Silkeborg.