Svar til Svend Løbner Madsen

Hvorfor gør jeg Herrens veje krogede, spørger du?
Dette vil jeg gerne svare på i slutningen.
Hvis man spørger, om jeg havde forventet modstand på min kronik, så er svaret selvfølgelig, Ja.
Men jeg er overbevist om, at dem der virkelig tager sig tid til at læse Apostlenes Gerninger igennem, som jeg opfordrede til i min kronik, vil komme frem til det samme som jeg, og se hvordan det stemmer overens med, hvad Jesus forkyndte.
Både røveren på korset og Hebræer brevet kapitel 11 modsiger ikke det, jeg skrev om.
Først vil jeg fortælle, hvad jeg ser ud fra, hvordan Bibelen ser “tro”, så man kan forstå, hvad der menes.
Et godt eks er dette skriftsted:
”Den, der tror på Sønnen, har evigt liv; den, der er ulydig mod Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham.«” Joh 3,36
Prøv at lægge mærke til, at der står ”tror” det ene sted og ”ulydig” det andet sted. Hvorfor? Jo, hvis man giver sig tid til at læse Hebræerbrevet kapitel 3 og 4 igennem, vil man kunne se, at tro og lydighed hænger stærkt sammen. Ja, det er bare 2 forskellige ord for det samme.
Forfatteren til Hebræerbrevet svinger imellem disse ord: Tro, vantro, ulydighed hele vejen igennem disse kapitler. Og i Kapitel 11 læser vi så om nogle ,der vandrede i tro / lydighed.
Ja, de var ikke perfekte, hvilket jeg heller ikke taler om, vi skal være.
Ang. røveren på korset, så er det stadig den gamle pagt. Det var før korset, og derfor var der ingen dåb til Jesus, og Helligånden var ikke blevet udgydt som i dag. Men røveren viste også sin tro i resten af sit liv her på jorden.
Vi må også i dag vandre i tro. Det viser, vi ved, at vi netop omvender os, lader os døbe i vand og med Helligånden som Jesus talte om. Hvordan kan man ellers sige, at man tror, hvis ens tro ikke bliver synlig i dette simple, han siger til os?
Tilbage til dit spørgsmål: Hvorfor gør jeg Herrens veje krogede?
Jeg ønsker ikke at gøre mig bedrevidende eller dømmende, men vil holde mig til Bibelen og gå tilbage til det Jesus har sagt.
Jesus kalder disciple i dag ,som han gjorde dengang. Hvad må det koste at følge ham? Er vi klar til at give afkald og følge ham uanset prisen?
Torben Søndergaard
Kingosvej 23
7400 Herning