Lad børnene blive født

Fridjof Stidsen
Fridjof Stidsen

Af Fridtjof Stidsen, Medlem af hovedbestyrelsen for Kristendemokraterne, Korning Gl. By 35,  8700 Horsens
Fødselstallet sidste år blev det laveste i 27 år. “Kun” 55.873 nye borgere så dagens lys, efter at fødselstallet har ligget på omkring 65.000 i en del år.
Dette har fået nogle af partiernes sundhedsordførere op af stolene og forlange forskellige undersøgelser sat igang. Hvad ligger bag? En sundhedsordfører udtaler: ”Kan der gøres noget eller mere, skal vi gøre det for at vende tendensen”. En anden sundhedsordfører siger: ”Nogle kvinder føler sig jo nærmest tvunget til at få en abort. Vi foretager stadig næsten 15.000 aborter om året. Det ville være rart, hvis nogle af disse børn blev født.”
Her spærrede kristendemokraten øjnene op, og hilser ethvert tiltag velkommen, der vil nedbringe aborttallet. Kris-tendemokraterne har foreslået mere og bedre rådgivning før en evt. abort. Ligeledes orientering om alternativer til abort. Gode tilbud i kommunerne til især unge mødre, der vælger at beholde barnet, er også vigtigt i denne sammenhæng. Dette for at nævne tre tiltag, der vil nedbringe aborttallet.
Kan der gøres noget eller mere, skal vi gøre det. Dette hilses velkommen. Begynd med de børn der aldrig får livets mulighed.