Brilliant indføring i Bibelens sidste bog

s15_nvPanoramaÅb”Johannes’ Åbenbaring for begyndere” kunne også have været overskriften på denne anmeldelse af landssekretær i Ordet og Israel Torben Mathiesens studiemateriale om Bibelens sidste bog.

For Panorama over himmel og jord er en meget pædagogisk tilrettelagt studiebog, som må være førstevalget for dem, der ikke tidligere har arbejdet med Johannes’ Åbenbaring, hvad enten det er alene eller i studiegruppe.
Som det fremgår af bogens forord, forsøger forfatteren at forene kommentarens grundighed med studiehæftets overblik over og anvendelse af teksten. Grundighed må her siges at være noget relativt, når man eksempelvis sammenligner med den grundighed, der kommer til synligt udtryk i den seneste kommentar på dansk: Georg S. Adamsens på 465 sider (Credo Forlag, 2010) – det er klart, der er grænser for, hvor grundig man kan være i en bog på godt 100 sider. Til gengæld må Panorama over himmel og jord i høj grad roses for at give overblik over og sammenhæng i ”Åbenbaringsbogen” og ikke kun den, men faktisk hele åbenbaringshistorien.
Bogen er meget skematisk opbygget. I de otte af bogens ti kapitler gennemgås teksten under følgende overskrifter: Overblik – Sammenhæng – Indhold – Tekstgennemgang (af udvalgte afsnit til selvstudium, markeret med gul baggrund) – Tekstforståelse – Studieoplæg. I afsnittet tekstforståelse opererer forfatteren med en tolkningsnøgle, hvor han svarer på fire spørgsmål: Hvad siger teksten om 1) Jesus? 2) Guds menighed? 3) Israel? og 4) folkeslagene?
Kapitel 1 er en introduktion til Johannes’ Åbenbaring, hvor der bl.a. redegøres for forskellige holdninger til og tolkninger af bogen, mens kapitel 10 er ”en meget kort afrunding” – sandt nok: kun godt 1 side om epilogen, dvs. Åb 22,6-21. Jeg må indrømme, at jeg følte mig lidt snydt; der kunne godt siges mere om denne vigtige epilog, også inden for de rammer, der er lagt for bogen.
Til slut i bogen er der syv noter (eller ”appendikser”), hvoraf det længste omhandler spørgsmålet om de tusind år. Men der er ingen litteraturliste. Og det er et andet (lille) kritikpunkt, at der ingen forslag til videre studium er. Der er ellers nok at tage af: Ud over den allerede nævnte Credo Kommentar er der inden for den seneste snes år udgivet meget forskellige bøger om Åb af bl.a. Flemming Frøkjær-Jensen (1993), Anna Marie Aagaard (1999), Gunni Bjørsted (2006) og Sverre Bøe (2012).
Men bortset fra det giver Panorama over himmel og jord et rigtig godt panorama over himmel og jord frem til og med Jesu genkomst – bogens absolutte hovedtema.

Torben Mathiesen: Panorama over himmel og jord
– på opdagelse i Johannes’ Åbenbaring
103 sioder • 125 kr. • Ordet og Israels Forlag