Skriften imod

Problemet med samkønnet vielse er, at det ikke kan begrundes ud fra Skriften. Både det Gamle Testamente og det Ny Testamente taler imod. Og Jesus siger: ”Har I ikke læst, at Skaberen fra begyndelsen skabte dem som mand og kvinde…” Matt 19,4. Homoseksualitet havde en betydelig udbredelse i den hellenistiske kultur, som herskede på Jesu tid, og et udtryk som ”mands-helligskøgerne” i Gl. Testamente er udtryk for, at nogle pressede på for også at få det indført i tempeltjenesten i Jerusalem 1.Kong 14,24 og 2.Kong 23,7, men jøderne stod fast og ønskede ikke at tilpasse sig tiden på det område.
Erik Langkjer
Vestre Ringgade 212
8000 Århus C