Uro i folkeskolen

Stig Grenov
Stig Grenov

Uro og mangel på disciplin i folkeskolen er et problem, der skyldes, at samfundet hellere vil have forældrene til at producere merværdi end tage ansvar for børnenes opdragelse. Kristendemokraterne mener, at professorer og politikere, der efterlyser flere straffesanktioner over for umulige elever, burde gribe i egen barm.
Et dansk barn bruger ca. 25.000 timer i skole og daginstitution gennem opvæksten. Det har ikke gjort dem mere ansvarsbevidste og omgængelige. Fakta er derimod, at institutionsbørn har større risiko for at fungere ringere både motorisk, sprogligt og socialt. Med folkeskolereformens udvidede skoledag, som borgerlige og socialister i fællesskab har indført, kan den udvikling kun forværres.
Staten har overdraget befolkningens ret til at opdrage børnene til lærerne. Men når lærerne skal agere plastikforældre for over 24 børn ad gangen, umuliggøres undervisningen naturligvis. I desperation opstår derfor ønsket om indførelse af flere straffemetoder og timer i halvreligiøs mindfullness, så de stakkels unger kan falde så meget til ro, at der kan proppes lidt viden ind.
En norsk undersøgelse fra 2013 viser, at hvis en af forældrene er hjemme, trives skolebørn bedre både socialt og fagligt. KD vil derfor afskaffe Cirkus Antorini og indføre kortere skoledage, uddanne lærerne bedre, og satse på familien som opdrager. Det er det, der har givet succes i den finske grundskole.
Det kræver, at vi indretter arbejdsmarkedet på børnenes betingelser. Indfør fx en lukkelov for butiksansatte, så det bliver muligt at føre et normalt familieliv, hvor børnene oplever forældrenes nærvær om aftenen og i weekenden. Børn skal sove hjemme og mærke forældrenes støtte, omsorg og grænser for adfærd.
De børn, der ikke opnår dette, står forrest i køen som tabere, i en folkeskole, der prædiker ”Ansvar for egen læring” og indfører skriftlige elevhandleplaner i håb om mere målrettethed. Og de samme børn får ikke mere af det savnede nærvær af, at skolen indfører flere eftersidninger eller tæsk.
Kristendemokraterne vil en krævende og kærlig folkeskole. Krævende, så der er konsekvens af slendrian, men kærlig, så eleverne føler sig villede og trygge i skolen, fordi de er det hjemme.
Stig Grenov, Kristendemokraternes Landsformand
Erantisvej 2, 2970 Hørsholm. stig@kd.dk