Derfor stemmer jeg KD

Jeg har ofte stemt på Kris-tendemokraterne (ved folketingsvalg, nok i 25 år, minus 2 valg). Og angående min kristne tro, lever jeg bedst med, at min stemme fremtidig må gå til Kristendemokraterne. Partiet opleves som værende ved at rejse sig igen – efter flere års krise af forskellig art – med en god og anerkendende formand og et godt program. Jeg fornemmer, at Kristendemokraterne ved det kommende folketingsvalg klarer spærregrænsen og vil komme i Folketinget. Og skal jeg komme med henstillinger, vil jeg opfordre alle, der ønsker ordnede forhold i samfundet, til at slutte op om Kristendemokraterne med deres stemme mm.
Jeg synes, det er næsten umuligt at give min stemme til et andet parti i folketinget, selv om jeg får og danner mange meninger og opfattelser af det, der foregår politisk, og ikke mindst i disse vinterdage. Jeg kunne stemme socialdemokratisk, og jeg kunne stemme venstre, men der er noget hos begge partier og hos de øvrige partier, som gør, at der ikke kan gives stemme efter overbevisning hos mig. Jeg husker klart mange regeringer, og hvad der er foregået politisk mange år tilbage. Hvad der gives løfte om, i opposition og regering, kan være fjernt fra hinanden. Og næsten alle bryder løfterne. Men respekt for, at der hos de fleste regeringer udvises ansvar. Og respekt for og anerkendelse af, at der føres en rigtig god og ansvarlig økonomisk politik, til vort fædrelands, Danmarks, bedste og økonomiske vel.
Johannes Jensen
Magnus Kjærs Gade 11
7500 Holstebro