Tiggeren tager et tigerspring i tro

Af Michael Bobjerg Præst i frikirken  Teglgårdskirken,  Middelfart
Af Michael Bobjerg
Præst i frikirken
Teglgårdskirken, Middelfart

Kender du dem? Dem, som altid er gode til at analysere, hvad der er det bedste at gøre i en given situation. Dem, som måler, beregner og vurderer, hvad der er det bedste at gøre, inden de træffer deres beslutning.

Sådan en er jeg. Jeg elsker at være på den sikre side, at tænke før jeg taler, at isen skal være ekstra tyk, inden jeg betræder den, selv om de andre måske allerede har skøjtet på den i flere dage.
Ind i mellem støder jeg på de andre. De ”farlige”. Dem som udfordrer min sikre verden. Dem, som naivt bare træder ud i livets genvordigheder, måske for at falde og slå sig, måske for at sejre. I en mangel på pli og tilbageholdenhed rækker de ud efter ting, som virker langt uden for deres rækkevidde.

To typer i teksten

Disse to typer møder vi i denne fortælling. Vi møder tiggeren, som sidder ved vejkanten. Han kan ikke se, men hørelsen fejler intet. Og da han pludselig hører, at Jesus fra Nazareth og hans følge er på vej forbi, er han ikke til at standse.
”Han råber og skriger, og hids dig op og kom herned,” tænker de, som går med Jesus. Helt forblændet af, at DE har opnået en glæde og tryghed ved at være sammen med Jesus, forsøger de at få manden til at tie stille.
– Du forstyrrer! Kan du ikke se, at Jesus lige er sammen med os. Hold op med det råberi, du ødelægger vores stilletid med Jesus – øv, nu kan vi ikke høre, hvad han siger!
Og her sker det – nej, det er sket i tiggerens indstilling langt forinden. Han har taget et tigerspring i tro. Han er fuldstændig ligeglad med, hvad andre tænker, eller om det, han rækker ud efter, virker fjernt eller tæt på. Han råber endnu højere, indtil han får kontakt med Jesus.
”Hov, hvem er det, der råber på min hjælp”, synes Jesus at tænke. Som om han glemmer tid og sted, forlader han de ”99 raske får” og går efter det ene, som kalder på hans hjælp.
– Hvad vil du, jeg skal gøre for dig?
Jesus er enkel, når det gælder helbredelse, sygdom og lidelser. Faktisk finder vi ikke noget sted i Bibelen, hvor Jesus ikke kan helbrede dem, der kommer til ham, så hvorfor analysere? Det er os andre, tvivlende individer, der ofte tager lommeregneren frem og kalkulerer os frem til, om der i denne særlige situation vil være sandsynlighed for, at Gud vil gribe ind. Og hvis ikke sandsynligheden er høj nok, tja…
Men sådan tænker tiggeren ikke. Han svarer lige så naturligt:
– Herre, jeg vil gerne kunne se.
Og det virker som om, at Jesus ikke kan andet end at reagere positivt:
– Det er sket! Din tro har reddet dig!
For tiggeren blev den naive tro og mangel på pæn opførsel hans redning – men for de andre var tiggeren blot et forstyrrende element, der ødelagde deres dag. Altså indtil helbredelsen havde fundet sted, og alle kunne glæde sig.

Hjælp til at skifte stil

Jesus vil gerne hjælpe os af med den analyserende stil, der ofte stammer fra vores tvivl og usikkerhed. Det mirakel har han gjort for mig inden for det seneste års tid, og han kan også hjælpe dig. Jeg troede slet ikke, at jeg en dag skulle befinde mig på gader og stræder og bede for syge, så de blev raske. Men lige nu vækker Gud en bølge af helt almindelige kristne, som går på gaden og helbreder. Folk, som lægger tilbageholdenheden til side og med en ny frimodighed rækker ud til mennesker i nød.
Folk, som måske virker naive og fanatiske i andres øjne, men som oplever, at Gud griber ind med helbredelse. Ting, der ikke ville være sket uden et tigerspring i tro.

Vil du vide mere om bøn på gaden for syge, se www.findjesus.dk

Luk. 18:31-43

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk

31Jesus samlede sine 12 disciple omkring sig og sagde: »Nu er vi snart i Jerusalem, og dér vil alle Skriftens profetier om Menneskesønnen gå i opfyldelse. 32Jeg vil blive udleveret til romerne, og de vil spotte og håne mig og spytte på mig. 33Jeg vil blive pisket og dræbt, men på den tredje dag vil jeg genopstå fra de døde.«
34Men disciplene forstod slet ikke, hvad han sagde. Hans ord var som en lukket bog for dem, så de ikke fattede, hvad han talte om.

En blind bliver helbredt og slutter sig til Jesus

35Jesus og hans følge nærmede sig nu Jeriko. Der sad en blind mand ved vejen og tiggede, 36og da han hørte lyden af mange mennesker, der nærmede sig, spurgte han, hvad der foregik. 37»Det er Jesus fra Nazaret, der kommer forbi,« fik han at vide. 38Så gav han sig til at råbe: »Jesus, du Davids Søn, forbarm dig over mig!«
39De mennesker, der gik foran Jesus, forsøgte at få manden til at tie stille, men han råbte bare endnu højere: »Du Davids Søn, forbarm dig over mig!«
40Jesus standsede og sagde, at man skulle føre den blinde mand hen til ham. 41»Hvad vil du, jeg skal gøre for dig?« spurgte Jesus.
»Herre,« sagde manden, »jeg vil gerne kunne se!«
42»Det er sket!« svarede Jesus. »Din tro har reddet dig!« 43Straks kunne manden se, og han begyndte at lovprise Gud og fulgte derefter med Jesus. Alle de omkringstående brød også ud i lovprisning.


Artiklen fortsætter efter annoncen: