Naive kirkefolk

Af Henri Nissen Redaktør
Af Henri Nissen
Redaktør

En biskop, en domprovst og en snes præster har forsøgt at påvirke politikerne i Haderslev kommune til at acceptere, at muslimerne bygger en moské i byen.

De henholder sig til, at vi har religionsfrihed i Danmark, og at muslimerne skal have samme ret, som kirkerne.
Det er et meget ’politisk korrekt’ – og nemt synspunkt.
Hvem vil ikke gå ind for tolerance i dagens Danmark?
Det vil blive vel modtaget i alle de toneangivende kulturradikale kredse.
Problemet er ikke, at de 26 præster mener, at muslimerne skal have lov at bygge deres moské.
– Vi er jo borgere i en verdslig stat med religionsfrihed, og vi ønsker ingen indskrænkninger i de religiøse friheder, vi har, tværtimod.
– Vi ønsker også, at kristne skal kunne bygge kirker og drive mission i muslimske lande.
Problemet er, at biskop, provst og præster bruger deres kostbare tid og kræfter – og påvirker politikere og befolkning – til at gavne en religion, som står for det stik modsatte af kristendom.
Hvis de ønskede at hjælpe muslimerne som mennesker, var det god sag. Men her går de statsautoriserede præster ind og argumenterer til fordel for en religion.
Og det er netop dén religion og den falske profet, som mere end nogen anden har forført folkeslagene og fortrængt kristendommen med magt i store dele af verden. Den religion, som stadig forfølger tusindvis af kristne og holder sine egne i et jernhårdt religiøst greb.
En moské i en by vil yderligere stramme grebet om muslimerne, så de får sværere ved at slippe deres religion. Man vil overvåge, om de kommer til bønnerne. Ligesom på asylcentrene, hvor man presser og chikanerer de flygtninge, der ikke kommer til bøn.
Det forstår de naive præster åbenbart ikke, fordi de er vant til den vidunderlige kristne frihed.
Men når der nu er nogle bekymrede danskere, som ønsker at holde igen overfor den falske religions udbredelse, så burde præsterne tage udfordringen op. Men i stedet lægger de sig flat ned foran Muhammed.
Det er IKKE, hvad en præst er kaldet til.
Han skal tværtimod bruge alle sine kræfter på at forkynde det kristne budskab – også for muslimer.