Kristen kampagne på det muslimske Zanzibar

Af David Hansen David Hansen er ledende præst  og grundlægger  af Aalborg Menigheds Center.
Af David Hansen
David Hansen er ledende præst og grundlægger af Aalborg Menigheds Center.

Lene og David Hansen, Aalborg, fortæller en kristen kampagne på Zanzibar, som Egon Falk gennemførte – til trods for muslimsk vold mod de kristne på øen.

Et højmuslimsk område er ikke det mest oplagte sted at tage hen for at forkynde evangeliet.

Denne opfattelse har tilsyneladende præget holdningen til Zanzibar gennem mange år, eftersom kontakten med denne 1.658 km2 store ø i det indiske ocean, til det afrikanske fastland og andre dele af verden, har været meget begrænset.

Til de mest unåede

Men for Egon Falk er sådanne isolerede områder, være sig geografisk eller åndeligt, ikke nogen hindring.
Tværtimod, det er netop New Life Outreachs adelsmærke at ”gå til verdens ende”, at nå de unåede folk i isolerede og øde områder. At tænde evangeliets flamme og vise Guds kærligheds magt, der hvor mørket har domineret alt for længe.
Her findes der tusinder og atter tusinder, som let overses i jagten på mere ”populære” og PR-egnede mål.

Nedbrænding af kirker

Zanzibar er sådan et sted.
Ikke at der ikke tidligere har været afholdt korstogsmøder, eller at kristne menigheder ikke findes. Men den sidste tids beretninger om nedbrænding af kirker, mord på pastorer, voldtægt af kristne kvinder m.v. har chokeret verden og dokumenteret en hidtil ukendt forfølgelse af kirken.
Det er noget, som Egon Falk ikke har kunnet sidde overhørigt, men har ønsket og været ledt til at give gensvar på.

Dr. Egon Falk prædiker og beder for de fremmødte på det muslimske Zanzibar.
Dr. Egon Falk prædiker og beder for de fremmødte på det muslimske Zanzibar.
Med som gæstetaler

Derfor var der en uges evangelisk kampagne på Zanzibar her i februar 2014, hvor undertegnede og min hustru Lene fik det privilegium at være med som en del af NLO-teamet.
Min opgave var undervisning af de troende på formiddagsseminarer. Egon forkyndte selv evangeliet og demonstrerede Guds kraft på møderne senere på dagen, hvor op til 500 deltog dagligt.

Møder i brændt kirke

Af sikkerhedshensyn blev møderne afholdt i den største kirke på øen.
Bygningen bar stadig præg af det forsøg, der havde været for nogen tid siden på at nedbrænde den totalt. Ca. 200 vrede islamister havde angrebet stedet og sat ild på alle plasticstolene og det tekniske udstyr m.v.
Gudsmanden pastor Dickson befandt sig i et baglokale og blev heldigvis ikke opdaget af hærværksmændene, men fik alarmeret myndighederne og fik det hele stoppet, før alt blev ødelagt.

Ukuelige kristne

Hverken pastor eller menighed så imidlertid ud til at være mærket af denne begivenhed eller af den konstante modstand og forfølgelse, der iøvrigt stadig pågår.
Tværtimod var der en modtagelighed, begejstring og overgivelse til at følge Kristus, at gribe troens ord og lade sig fylde af Ånden til fortsat tjeneste og mission.
Lovsangen og tilbedelsen fra de 500 var noget af det heftigste, jeg har oplevet. Sejrsråbene og trosproklamationerne var overvældende.
Hundredevis blev fyldt med den Hellige Ånd, syge blev helbredt, dæmoner kastet ud, folk blev frelst og menigheden styrket.
Da vi sluttede søndag aften, var der en dyb taknemmelighed og glæde over, at Herren havde ladet visionen for denne iøvrigt meget omkostningstunge konferenceuge lykkes så godt.
Der er ingen tvivl om, at eftersom stort set alle præsterne på Zanzibar nu for første gang var gået sammen om dette evangeliske fremstød under NLOs ledelse, lagde det grunden til den stærke åndelige effekt og frugt, som møderne affødte. Det er noget, som uden tvivl vil præge kirkens vækst og udvikling på Zanzibar de kommende år.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Læg mærke til, hvad der sker

Hold gerne øje med, hvad der fremover vil ske med denne muslimske ø.
Vores fortsatte tro og bøn er, at Herren vil demonstrere sin transformerende kraft i nationen. Fra at være tynget under islam, til at blive en nation befriet af korsets kraft, og hvor Jesus Kristus er Herre.