Fornemt værk om nyeste kirkekunst

s15_elHuset med de mange boliger_3dLisbeth Smedegaard Andersens mesterlige bog ”Huset med de mange boliger” er både udfordrende og oplysende læsning.

Den dugfriske bog om ny kirkekunst i Danmark er umådelig spændende læsning, og den sprænglærde teolog, kunsthistoriker og salmedigter leverer en fin progression igennem bogen.

Faktuelle emner og historiske udviklingsforløb fremstilles enkelt, kyndigt og fængende. Og fra første til sidste side fører Lisbeth Smedegaard Andersen en sitrende vågen egen-dialog om kirkekunstens mål og funktion. En del teologers, filosoffers og kunstteoretikeres meninger af relevans for den aktuelle sammenhæng i teksten inddrages og kommenteres. Og hvor man dog bliver oplyst, hvad enten det er om Veronikas svededug, ikoner, figurativ og nonfigurativ kunst osv. Et pletskud og et mesterværk!
Forfatteren har rejst land og rige rundt og debatterer 27 kunstneres værker i kirker, både maleri, skulptur og andre former. Desuden inddrages seks andre kunstneres værker med relation til kirken. I tre hovedkapitler om henholdsvis natur, historie og kunst stillet over for evangelium samler hun alle hovedtendenser i nyere dansk kirkekunst. Alle de værker, der diskuteres, bliver gennemgået analytisk, så man forstår, hvad de udtrykker og skal sige, og der tages stilling til deres virkning. Der er placeret fine farvefoto plancher ved den relevante tekst. Der behandles værker af kunstnere som fx Peter Brandes og Maja Lisa Engelhardt, der begge er bekendende kristne, som også fx Erik Heide, Per Kirkeby og nye, unge Simon Aaen er det (hun efterlyser nye, unge kirkekunstnere – kom så ud af busken!). Arne Haugen Sørensen og Bjørn Nørgaard arbejder i høj grad ud fra den kirkelige tradition, mens andre i henseende til bekendelse står på en mere reserveret fløj som fx Thomas Kluge og Christian Lemmerz.
Danmark er faktisk ret godt med, hvad moderne kunst i kirker angår, siger hun. Der er mange og gode værker i vore kirker, som både kan virke foryngende på fx et gammelt rum; som påvirker én og er vigtige i den nødvendige fornyelse; som kan være med til at understøtte det evangeliske budskab på en tidssvarende måde; og som kan vække til undren. Moderne kunst skal være farlig, have en religiøs forpligtigelse og ikke bare holde sig til det kendte. Ellers bliver den ligegyldig. Hun er på vagt over for både feel-good religion og elfenbenstårns-teologi.
Smedegaard Andersen redegør fint for tendenser og udviklinger i kunsten, fx i introduktionen til et kapitel om tidligere tiders forkærlighed for menneskeskildringer. De blev i det sene 1900-tal set som illustrationer af motiver, men var nu blevet utidssvarende. Personskildringer iklædt gevandter som på Jesu tid var helt yt. Nu var det kunsten som værk og som moderne kunst, der også udtrykte sig anderledes end tidligere, som var det afgørende. Mennesskeskildringen afløstes i kirkekunsten af forkærlighed for natur-symboler som fx brød, fisk og vinklaser. I de senere års kirkekunst er disse så forladt til fordel for et ikke naturefterlignende natursyn, der derimod vil sætte mennesket ind i en større sammenhæng, vise ærefrygt for naturens hellighed, påpege dens ubønhørlighed og kraft, harmoni og fred.

Lisbeth Smedegaard Andersen, teolog, kunsthistoriker, salmedigter og forfatter til en lang række bøger om bl.a. moderne dansk kirkekunst.
Lisbeth Smedegaard Andersen, teolog, kunsthistoriker, salmedigter og forfatter til en lang række bøger om bl.a. moderne dansk kirkekunst.

På baggrund af en sådan intro diskuterer hun så over en del sider eksemplificerende John Körners livstræ-altervæg i Østerhåb kirke. Her og i andre tilfælde har hun en kritisk afvisende holdning til kirkekunst, som hun finder problematisk, når den frigør sig af den kirkelige tradition og som her fx bare maler et træ som alterbillede. Mange steder i bogen sporer hun tendenser i tiden, såsom forkærligheden for det spirituelle og en ikke konfessionel tro. Og har klare gode holdninger. Vi skal ikke vende tilbage til det, som var, men dog øse af kilderne!
Jeg savner en metodisk holdning i indledningen, hvor hun ville begrunde sine valg af værker, for bogen rummer ikke alt, og det burde hun gøre opmærksom på. Jeg kan i flæng nævne tre kunstnere, der ikke er kommet med, bl.a. Adi Holzer, der har leveret rigtig meget kirkekunst.

Lisbeth Smedegaard
Andersen:
Huset med de mange boliger
– Ny dansk kirkekunst
246 sider • 299,95 kr.
Kristeligt Dagblads Forlag