Bøger er som gode venner

Leif E. Kristensen
Leif E. Kristensen

Månedens kulturinterview med Leif E. Kristensen, Forlægger, Forlagene Boedal og Vindelsti

Hvilke kunstarter bruger du tid på – og hvorfor?
Først og fremmest litteratur – og i mindre grad film, teater og musik.
Så længe jeg kan huske, har jeg været fascineret af det skrevne ord. Som barn læste jeg alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af, bøger, aviser m.m. Hvorfor det var sådan, ved jeg ikke rigtig, men jeg tror, det hænger sammen med en stor nysgerrighed efter at finde ud af, hvordan verden hænger sammen.
Den nysgerrighed har jeg stadig. Bøger er for mig som gode venner, der gør mig klogere på livet, og som jeg kan spejle mig selv i. Jeg læser både skønlitteratur, biografier og bøger om samfundsforhold og politik.
Jeg ser også en del film i vores lokale biograf – og så synes jeg, at det altid er en stor oplevelse at gå i teatret. Desværre sker det for sjældent.

Hvilke kunstprodukter har betydet (eller betyder) mest for dig?
Der er mange bøger, som har påvirket min livsholdning. Da jeg var barn, var det ikke mindst Ole Lund Kirkegaards bøger – han var lærer i nabobyen, så han var meget læst på vores egn. En anden lokal forfatter var Hans Kirk, hvis bøger om daglejerne vi læste i 2. real.
Jeg er nok en forholdsvis traditionel boglæser. Det er sikkert ikke tilfældigt, at jeg godt kan lide at have klassikerne stående på reolen. Jeg synes, at bøgerne foruden de kunstværker de er, også er interessante som afspejlinger af den tid, de blev skrevet i.
En af de forfattere, jeg har været mest optaget af, er Dostojevskij. Derfor var det også en stor oplevelse, da jeg for nogle år siden så Forbrydelse og straf og Brødrene Karamazov på Det Kongelige Teater.
Jeg synes, det er spændende at læse romaner fra andre kulturer og spændende steder i verden. Den seneste store læseoplevelse er israeleren David Grosmanns fantastiske Kvinde på flugt fra meddelelse.

Hvilke kristne bøger har betydet mest for dig?

Dietrich Bonhoeffer (4.2.1906-9.4.1945) og Martin Luther King (15.1.1929-4.4.1968) - har med deres handlinger været lys i verden.
Dietrich Bonhoeffer (4.2.1906-9.4.1945) og Martin Luther King (15.1.1929-4.4.1968) – har med deres handlinger været lys i verden.

Det er de bøger, som løfter kristendommen op fra vores egen kultur, og ser den i et bredere og ikke mindst kirkehistorisk perspektiv. Det er afgørende for mig, at min tro ikke kun bygger på, hvad jeg tilfældigvis selv er vokset op med, men søger tilbage til, hvad de første kristne troede på, og hvordan Jesus’ budskab blev forstået i den samtidige jødiske kultur.
Her har især forfattere som Magnus Malm (fx I Lammets tegn) og Brian McLaren (Det hemmelige budskab) haft betydning for mig. De seneste år også Johannes Værges fine bog Det betroede menneske.
Derudover har jeg været påvirket af kristne skikkelser, som med deres handlinger har været lys i verden. Det er ikke mindst bøger af og om Dietrich Bonhoeffer, Martin Luther King og Desmond Tutu.