DR Kirken

s21_MidfasteDR Kirken er flyttet til Udby Kirke på Tuse Næs, nord for Holbæk. Her holder sognepræst Mikkel Vale gudstjeneste Midfaste søndag, hvor det handler om ”livets brød”. Foto: DR Kirken