Glædelig himmelfart!

Af Henri Nissen Redaktør
Af Henri Nissen
Redaktør

Hvad betyder Kristi Himmelfartsdag?
På torsdag fejrer vi en af kirkens gamle helligdage, som nok ikke siger de fleste ret meget. Men Bibelen fortæller, at ligesom Jesus blev løftet bort, sådan skal de troende engang på dommens dag bortrykkes og møde Jesus.

I 1. Tess. brev 4,13-18 forklarer Paulus bl.a., at:
”Herren (Jesus) selv vil stige ned fra Himlen, og der vil lyde et mægtigt kommandoråb, en overengels røst og en fanfare fra Guds trompet. Så vil allerførst de, der er døde i troen på Kristus, genopstå. Derefter skal vi, der er i live her på jorden, bortrykkes sammen med dem op i skyerne for at møde Herren i luften. Fra da af skal vi altid være sammen med Herren. Så trøst da hinanden med dette budskab!”

Det kan måske være svært at forstå, hvordan det rent teknisk vil ske. Men her er Jesus gået forud, ligesom han også døde og genopstod forud for os. Og når det altsammen var muligt, så fatter vi, at Gud med sin kraft kan overtrumfe de naturlove, vi normalt lever under.
Derfor er det heller ikke så overraskende, at Jesus også overnaturligt forlader denne verden. Og han gør det med en fantastisk skøn symbolik: Mens han står der og velsigner sine venner, løftes han bort. Og i et af evangelierne fortælles, at disciplene tog glade hjem og lovpriste Gud.
De var ikke engang kede af, at Jesus forlod dem, for han havde forud lovet dem, at han ville være med dem alle dage indtil verdens ende. Og en engel viste sig for dem og fortalte, at på samme måde, som de havde set Jesus forsvinde, sådan skal vi engang se ham vende tilbage.

Verdens ende er tæt på

Det sker ved ”verdens ende”. Og Bibelen oplister forskellige tegn, som skal ske ved vores tidsalsders afslutning.
Et af dem er, at jøderne skal vende tilbage til Israel. Det skete i 1948. Blandt de andre tegn er krige – vi har haft to verdenskrige i sidste århundrede – jordskælv og naturkatastrofer – der har aldrig været så mange, som i vor tid, og vi har nu også haft mægtige tsunamier, som formentlig er det, der kaldes ”brændingens brusen”.
Der skal komme tegn i sol og måne, og månen skal farves til blod, forudsiges det. Og netop i år og næste år er der fire såkaldte ”blodmåner”, som alle falder på jødiske helligdage. Vi kunne også nævne mange andre af de tegn, som Bibelen nævner om ”de sidste tider”. Men pointen er, at vi lever lige før afslutningen. Derfor er tiden også så ugudelig, og der sker så mange underlige ting, som må ryste de troende. Det er tidens tegn.

Endnu en chance for Europa!

Men samtidig med afkristningen – som er særlig tydelig i Europa – sker der også en vækkelse og en indhøstning af nye troende som aldrig før i andre dele af verden.
Vi må arbejde for, at Europas folk også får en chance for at omvende sig, før det er for sent. For når Jesus pludselig kommer igen, så er det for sent at vende om.
Måske tænker du, at Jesu genkomst lyder urealistisk. Ja, men han kommer også ”som en tyv om natten”, helt overraskende for alle dem, der har været ligeglade med Gud og kristendommen. Men for de troende bør det ikke være så overraskende, hvis vi kan aflæse tidens tegn.
Mens verdens politikere spiller fallit, og de vise filosoffer er skiftet ud med rablende tv-kommentatorer og meningsløs underholdning, så har du som kristen en fordel:
Helligånden i dig gør det muligt at gennemskue det, der sker. Du bliver ledt af Guds ord. Jesus er ikke langt borte i en fjern himmel for dig; han er lige her i dit hjerte. Og han går med alle dage og hele vejen. ”Hold jer nær til mig, så holder jeg mig nær til jer”, sagde han.
Han giver os nyt mod – og håb om, at vi også skal på en glædelig himmelfart.