Kristne verden over står sammen om mission

Ved World Evangelical Alliances konsultation i Tyrkiet deltog fra Danmark Jeppe Bach Nikolajsen (billedet), sammen med Jonas A. Jørgensen og Birger Nygaard.
Ved World Evangelical Alliances konsultation i Tyrkiet deltog fra Danmark Jeppe Bach Nikolajsen (billedet), sammen med Jonas A. Jørgensen og Birger Nygaard.

 

Den globale organisation ”World Evangelical Alliance” satte ved en samling i Tyrkiet fokus på missionsindsatsen verden over og forfølgelse af kristne. Hvad er de aktuelle udfordringer for evangelikale kristne i mission i dag?

Hvad er de aktuelle udfordringer for den globale kirkes engagement i mission? En afholdt global konsultation i Izmir, Tyrkiet, den 12.-16. maj gav svar på det spørgsmål. Denne kronik giver et indtryk af konsultationen, hvor det blandt andet blev hævdet, at forfølgelse af kristne er en naturlig del af kristen mission.

Konsultationen blev arrangeret af World Evangelical Alliance, der blev etableret i 1951. Denne organisation fungerer i dag som et globalt netværk af såkaldte evangelikale kristne, som i alt udgør flere end 600 millioner kristne fra flere end 125 lande. Ud over denne globale organisation eksisterer der kontinentale såkaldte alliancer af evangelikale i Asien, Afrika, Europa, Sydamerika og Nordamerika.
World Evangelical Alliance står bag en række projekter og rummer ikke mindst seks større kommissioner: en kommission om unge i kirken, en kommission om kvinder i kirken, en kommission om informationsteknologi, en kommission om mission, en kommission om religionsfrihed og en teologisk kommission. Disse kommissioner fungerer forskelligt og med et varierende aktivitetsniveau. Missionskommissionen er forholdsvis velfungerende og har afholdt intet mindre end tretten konsultationer til dags dato.

Levende drøftelser

Konsultationen med 210 deltagere fra 50 lande rummede plenumforedrag og gruppedrøftelser, og desuden mødtes alle i netværksgrupper, hvor der blev arbejdet med konkrete problemstillinger så som missionæruddannelse, missionæromsorg, missionsteologi, global missionsdialog med videre. På konsultationen blev der endvidere gjort brug af en hjemmeside, hvor alle delegerede var registreret med en personlig profil, og hvor der var mulighed for at respondere på og drøfte spørgsmål.
Temaet for konsultationen var den kristne kirkes engagement i mission. I det følgende vil vi præsentere fem indtryk fra konferencen.

s7_to mændForfølgelse af kristne

På konsultationen blev forfølgelse af kristne tematiseret. Dette emne fik blandt andet en grundig teologisk behandling af Paul Joshua fra Bangalore i Indien. Det blev her anført, at stort set alle bibelske skrifter er forfattet på baggrund af en situation med forfølgelse, marginalisering eller eksilering, og han argumenterede desuden overbevisende for, at Jesus tilsyneladende anså lidelse som en naturlig del af det at efterfølge ham.
Endvidere viste kinesisk-indonesiske Margaretha N. Adiwardana en række privatoptagelser af brændende kirker, mishandling af kristne og meget andet gruopvækkende. Hun var tydeligvis meget berørt i forbindelse med sin præsentation, og sjældent har to hundrede kirkelige ledere været så stille i så lang tid. Hun opfordrede til, at den globale kirke i højere grad informeres om forfølgelserne af kristne i mange lande verden over, og at man forbereder kristne på, at forfølgelse kan være en konsekvens af bekendelsen til Kristus som frelser og herre.

Paven styrker katolsk mission

Noget af det udbytterige ved internationale konsultationer er muligheden for personlige samtaler. For eksempel delte en protestantisk missionsleder fra Argentina i en sådan personlig samtale sin benovelse over, at den katolske kirke med pave Frans i spidsen og med offentliggørelsen af et nyt katolsk missionsdokument, Glædens evangelium, har fået en meget tydelig missional profil, ja, endnu tydeligere end selv mange evangelikale kirker i Sydamerika, hvor ledende præster for megakirker til tider har en upassende omgang med de mange økonomiske midler, som de har adgang til. Pavens udsagn om, at han ønsker sig en fattig kirke for fattige fremstår i den grad som troværdig, har sat en stor katolsk missionsbevægelse i gang og bevirker, at katolikker, der har forladt kirken, vender tilbage til denne i disse år. Som protestantisk missionsleder så han på denne udvikling med stor respekt.

Bæredygtig mission

Desuden blev bæredygtig mission og menighedsplantning diskuteret. Selvom bæredygtighed ikke er et teologisk begreb, men ofte bruges af eksempelvis sekulære bistandsorganisationer, blev det igen tydeligt, at dette emne ikke desto mindre kan være inspirerende og betydningsfuldt for kristen mission og menighedsplantning. Bæredygtig mission betegner mission, hvor lokale kristne med lokale ressourcer formår at vedligeholde og videreudvikle det lokale missionsarbejde. Igen blev det anført, at hvis missionærer ikke fra begyndelsen sigter mod en sådan bæredygtighed, vil missionsarbejdet ofte ophøre, når missionærerne tager hjem.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Ressourcestærke afrikanske kirker

Endvidere stod det klart, at nogle afrikanske kirker er meget ressourcestærke. Alene fra Nigeria udsendes eksempelvis titusindvis af missionærer, mange af dem til Europa. Der findes således nigerianske menigheder i mange lande i verden, men det har imidlertid vist sig, at disse menigheder sjældent har held med at række evangeliet til andre end migranter fra Vestafrika. For at nå de befolkninger, som de nigerianske kristne lever iblandt, er der blandt andet brug for teologisk uddannelse af og tværkulturel forståelse blandt disse nye missionærer. Her vil missionsorganisationer fra det globale nord have noget at byde på i kraft af langvarige erfaringer med missionærudsendelser, teologisk uddannelse og tværkulturelt arbejde.

Glorværdig fortid og ukendt fremtid

Endelig fremgik det, at den evangelikale missionsbevægelse står i en spænding mellem en glorværdig fortid og en ukendt fremtid. Mange af de sendelsesstrukturer, som også er kendt af danske missionsselskaber, synes nemlig at have fremtiden bag sig. Derfor afsøges mere bæredygtige muligheder. Der er næppe tvivl om, at den lokale menighed her vil blive mere central i både den lokale og globale missionsopgave, men det er fortsat uklart, hvilke former sådanne menighedsengagementer vil antage. Håbet er, at de kommende år vil give gode eksempler på menigheder, som lykkes med et bredt missionsengagement på mange nye og uventede måder.
Konsultationen viste, at evangelikale kristne står bag en imponerende missionsindsats verden over. Den viste også, hvor selvfølgelig mission er for evangelikale kristne over alt i verden. Det er glædeligt, at evangelikale kristne kan samles for at udtrykke fællesskab og sammen drøfte aktuelle problemstillinger i mission. Og det er efter vor mening vigtigt, at kristne også fra Danmark er en del af dette fællesskab og bidrager til det.

Birger Nygaard er ansat i Folkekirkens Mission i folkekirkens mellemkirkelige råd, Jonas A. Jørgensen er generalsekretær i Dansk Missionsråd og Jeppe Bach Nikolajsen er tilknyttet professor i missionsteologi ved Menighedsfakultetet i Oslo.


Artiklen fortsætter efter annoncen: