PREP-kurser hjælper par

70 procent af deltagerne på danske PREP-kurser svarer, at deres konfliktniveau er mindre tre måneder efter kurset.
70 procent af deltagerne på danske PREP-kurser svarer, at deres konfliktniveau er mindre tre måneder efter kurset.

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har udgivet en ny rapport om 13 skilsmisseforebyggende programmer. PREP-kurser og to andre programmer virker bedst, konkluderer SFI.

Flere internationale studier viser, at kurser fra det amerikanske Prevention Relationship Enhancement Program (PREP) har haft en gavnlig effekt for par med vidt forskellige baggrunde og problemer, lyder SFIs konklusion efter studier af 13 forskellige par-kurser.

Den 23. april udkom Par-interventioner og samlivsbrud. En systematisk forskningsoversigt. Det er en 80 siders net-rapport om par-terapi fra SFI , Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, udgivet af Lisbeth Trille G. Loft.

Forebyggelse hjælper

Siden 2010 har det danske Center for Familieudvikling tilbudt PREP-kurser med støtte fra staten. Alle kursisterne bliver bedt om at besvare et spørgeskema om deres parforhold før kurset og igen tre måneder efter kursets afslutning.
I alt har 1.113 besvaret før kursusstart og 780 efter. På flere centrale parametre er der markante resultater. Bl.a. svarer 70 procent, at kurset har mindsket deres konfliktniveau.
Også direkte skilsmissetruede par kan have gavn af kurser, der hjælper dem til fx at tale bedre sammen, håndtere stress og løse konflikter konstruktivt.

Samtalen styrkes

SFI har for Egmont Fonden gennemgået en række studier af såkaldt programbaserede interventioner for par, hvis forhold er under pres eller i fare for at gå i stykker.
Målsætningen med de 13 forskellige programmer er at give parrene værktøjer til at håndtere deres problemer og forebygge skilsmisse. Det foregår typisk gennem et forløb med kurser, samtaler og terapi. De fleste af programmerne stammer fra USA, ligesom studierne af deres effekt.
Studiet viser, at 3 af de 13 programmer har en positiv virkning på parrenes samliv. De tre programmer arbejder særligt med, hvordan parret taler sammen, hvilke forventninger og forestillinger de har om deres forhold, og hvordan de håndterer indbyrdes konflikter.

Behov for dansk forskning

PREP er det eneste af de 13 programmer, der er undersøgt i en dansk sammenhæng. Her havde det ingen dokumenteret effekt, men det skyldes sandsynligvis, at forløbet her kun rettede sig mod par, der ventede eller fik deres første barn – ikke et optimalt tidspunkt for at arbejde med parforholdet, viser studiet.
Der er tilsyneladende behov for mere forskning i, hvordan skilsmisseforebyggende indsatser for par virker i en dansk sammenhæng, vurderer SFI.

15 timer for parforholdet

Et dansk PREP-kursus hos Center for Familieudvikling varer 15 timer i løbet af en weekend eller 3-5 hverdage. Her kan de deltagende par gennem videoer, undervisning, situationsspil og vejledning blive bedre til at kommunikere med hinanden.