Jesus online

Knud Held-Hansen
Juelsparken 2, 2.tv.,
9210 Aalborg SØ

“Kristus har sat en ny dagsorden”, sagde pastor Jens Brun i sin pinseprædiken. Da kristendommen kom til Danmark, omkring år 1100, var det ensbetydende med opførelse af talrige kirker og opgør med hedenskabet. For det første blev børneudsættelser forbudt, slaveriet blev afskaffet, og der kom en ny retsorden, som afgjorde stridsspørgsmål på tinge og ikke som hidtil ved selvtægt.
Helligåndens komme, pinsedag i Jerusalem, betragtes som kirkens fødselsdag. “Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige.” Måske et tegn på, at evangeliet skal udbredes til alle sprog og folkeslag, inden Jesus kommer igen.
Troen på Faderen, Sønnen og Helligånden tilskynder altid til kærlighed og gode gerninger. Det kommer til udtryk alle steder og altid. I en af teksterne til pinsedag beder Jesus om, “at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem.”
Der er med andre ord tale om Helligånden som iboende kraftkilde, der fremstiller Jesus for os. Da Jesus efter sin opstandelse slog følge med to af sine disciple, som ikke genkendte ham, på vej til byen Emmaus, hører vi denne kommentar: “Brændte vore hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede Skrifterne for os?”
Når kærligheden til Jesus bliver brændende, forstår vi betydningen af Skrifterne og hans komme til verden, ja, så er vi, hvor vi skal være – i følgeskab med ham og kan nu vidne om, hvad der er den vigtigste begivenhed i hele menneskets historie.
Online med Helligånden er Jesus online.