Ny biskop vælges nu

De fire bispekandidater er fra venstre Peter Hedegaard; Carsten H. Nielsen; Henrik Stubkjær og Niels Christian Kobbelgaard.
De fire bispekandidater er fra venstre Peter Hedegaard; Carsten H. Nielsen; Henrik Stubkjær og Niels Christian Kobbelgaard.

Bispevalgkampen om Viborg Stift er foregået i løbet af sommeren. Nu skal stemmerne afgives.

De fire kandidater har deltaget i debatmøder og beskrevet deres holdninger både i avisartikler og på de sociale medier.

Prioriteringer

Peter Hedegaard, som har været sognepræst, højskoleforstander, valgmenighedspræst og næstformand i Den Danske Præsteforening vil arbejde for en regelsanering, så det bliver enklere at være menighedsråd.
Niels Christian Kobbelgaard har været præst, højskoleforstander, provst og domprovst. Han vil satse på at udvikle folkekirkelivet i by og på land og prioritere undervisningen af børn og unge.
Carsten Haugaard Nielsen har været har været sognepræst både i by- og landsogne siden 1989 afbrudt af tre år som generalsekretær for Mission Afrika. Han har det erklærede mål, at folkekirken skal være nærværende.
Henrik Stubkjær har præsteerfaring fra sogne- og studentermenighed, kirkelige organisationer og en diakonal/teologisk uddannelsesinstitution. Som sin topprioritet nævner han ’at udvikle kirkerne i landdistrikterne’.

Teologiske forbilleder

På et debatmøde i Struer blev kandidaterne spurgt, hvilke teologiske forbilleder, de har.
Henrik Stubkjær nævnte Desmond Tutu og Anna Marie Aagaard. Peter Hedegaard nævnte Løgstrup, P.G. Lindhardt, Sløk og Prentner. Carsten Haugaard Nielsen nævnte apostlen Paulus og tidligere biskop Georg S. Geil, mens Niels Christian Kobbelgaard pegede på professor Jens Holger Schjørring, Desmond Tutu og den tyske teolog Jürgen Moltmann.

Hvad er helvede?

Den 28. juli havde domprovst Niels Christian Kobbelgaard en kronik i Kristeligt Dagblad med overskriften ’Det evige Helvede i folkekirken’. Her gav han sit svar på, hvorvidt nogle mennesker vil havne i et evigt helvede efter Jesu genkomst.
Kobbelgaards svarer, at han i lyset af den bibelske forkyndelse af Guds kærlighed har svært ved at forestille sig et helvede med evig straf. Han skriver, at ’Guds ufattelige kærlighed omfatter alle, men den glæde og fred, evangeliet forkynder, opleves først i troen på evangeliet.’
Om tilhængerne af det modsatte synspunkt skriver han: ’Ønsket om at opretholde truslen om evig fortabelse kommer nok fra en bestemt side af dansk kirkeliv, som også hører hjemme i folkekirken…’

En eventuel anden runde af valget foregår i september- oktober.