Pasningsorlov?

Fridtjof Stidsen
Korning Gl. By 35,
8700 Horsens
Hovedbestyrelsemedlem,
Kristendemokraterne

Det er indiskutabelt uklogt, hvis man forsøger at forringe mulighederne for at få pasningsorlov. Sådan udtalte formanden for Dansk Socialrådgiverforening forleden i pressen. Heri er Kristendemokraterne helt enige.
Udtalelsen kommer i forbindelse med en omtale af, at det åbenbart er blevet sværere at få orlov til pleje og pasning af alvorligt syge familiemedlemmer. Kristendemokraterne mener, at muligheden for orlov ikke skal forringes. Den kan endda være en gevinst. Både menneskeligt og økonomisk. I nogle tilfælde også helt nødvendigt for den sygdomsramte familie.
Derfor: Lad muligheden for pasningsorlov forblive som et tilbud til pårørende, for at hjælpe og støtte sygdomsramte personer og familier.