– Retræte sætter mit forhold til Gud i centrum

Ingrid Markussen
Ingrid Markussen

– Vi skal faste fra vores hverdag uden mobiltelefon og computer, fortæller Ingrid Markussen, som arrangerer retrætedage på Sundeved Centret i Nybøl til efteråret.

Af Bodil Lanting

– Formålet med retræte er at skifte fokus. Jeg har i længere tid drømt om at lave en retræte på Sundeved Centret, og nu er der plads til 12 på enkeltværelser, oplyser missionær Ingrid Markussen.

’Retræte’ betyder “tilbagetrækning”. Det er en periode, hvor man trækker man sig bort fra det almindelige liv for at rette opmærksomheden mod det åndelige liv, forklarer Ingrid Markussen.

Program ’Stilhed’

Ankomstdagen slutter med aftenandagt, hvorefter man ifølge programmet ’går ind i stilheden’. Denne stilhed varer indtil afslutningen på gudstjenesten på retrætens sidste dag.
– Man kan nøjes med at hilse på de andre med et smil, mener retrætelederen.
Det handler om at komme væk fra alt det, der normalt distraherer – inklusive positive ting som fx det, der har med familie og fritidsinteresser at gøre. Under retræten er forholdet til Gud i centrum. Det betyder, at man ikke taler med hinanden. Tiden bruges på læsning, bøn, mediation og reflektion over den måde, man lever sit liv på.
Derfor er der heller ikke plads til hverken mobiltelefoner eller computer. Retræten er en slags faste fra alt det, der fylder i dagligdagen. Stilhed er en uundværlig hjælp til at genvinde overblik og få fokus.
Derfor foregår det meste af retræten i stilhed, understreger Ingrid Markussen.

Tidebønner

Under retræten vil man synge sammen og læse tidebønner ud fra Magnus Malms bog ’Tidebønner’. Der vil også være bibelrefleksioner, hvor teksten læses langsomt og tydeligt, hvorefter hver deltager kan komme til orde for at sige, hvad de særligt har lagt mærke til i teksten. Men indlæggene kommenteres ikke. Herefter læses samme tekst i en anden oversættelse.

Jesus søgte stilhed

Jesu eget liv er en væsentlig impuls til at søge stilhed og vente på Gud.
Efter dåben i Jordanfloden trækker Jesus sig tilbage til ørkenen i fyrre dage. Her ude i ensomheden gør han sig klart, hvad Gud vil med hans liv. Evangelierne fortæller, at han vedvarende søgte ensomheden for at være sig selv og bede, og at han tog disciplene med sig til afsides steder, hvor de kunne være alene og hvile.
Ligeledes anbefaler Jesus udtrykkeligt sine disciplene at trække sig tilbage bag en lukket dør – det er bønnens ydre ramme.

Gud vejleder

– Nogle er i starten tøvende overfor at være i stilhed, men næsten alle ender med at opleve stilheden som en stor befrielse og berigelse.
På kristne retræter er hovedfokus næsten altid på at uddybe kontakten med Gud og blive bedre til at opfatte hans personlige vejledning.
Mange oplever, at det er i erfaringen af Guds kærlighed, de henter overskud til at møde andre med kærlighed. Gennem kontakten med Gud finder de klarhed over deres egen identitet, og hvordan de skal prioritere deres liv, slutter Ingrid Markussen.


Artiklen fortsætter efter annoncen: