Begyndelsen til en Bibel som kan forstås af alle?

Lektor, ph.d. Søren Holst, en af oversætterne bag ’Begyndelsen og Tænkeren’, som er Bibelselskabets nudanske oversættelse af 1. Mosebog og Prædikerens Bog.
Lektor, ph.d. Søren Holst, en af oversætterne bag ’Begyndelsen og Tænkeren’, som er Bibelselskabets nudanske oversættelse af 1. Mosebog og Prædikerens Bog.

Bibelselskabet har netop udgivet bogen ’Begyndelsen og Tænkeren. Første Mosebog og Prædikerens Bog på nudansk.’

Noa byggede en båd og medbragte ’tilladte dyr’, som både kan spises og bruges som offerdyr – og Gud giver livsstyrke i stedet for at velsigne. Gud er ikke ’den Almægtige’ men ’den Gavmilde’ – og hos Tænkeren er ’alt flygtigt’ i Bibelselskabets nye oversættelse af 1. Mosebog og Prædikerens Bog, som udkom den 23. oktober.

Oversættelsen af de to gammeltestamentlige bøger er foretaget af Søren Holst og Martin Ehrensvärd, begge lektorer ved Københavns Universitet.
Den nudanske sprogtone er blevet hjulpet på vej af sprogkonsulenter som direktøren for Nørrebros Teater, Mette Wolf og mag. art. Line Pedersen. Også andre forskere, præster, journalister og lærere har kommenteret på oversættelsen i de to år, den har været undervejs.

Forståelig for alle

Søren Holst har tidligere beskrevet oversættelsens målgruppe som ’Muhammed på 15’. Teksten skal altså umiddelbart kunne forstås af enhver – også unge uden kirkelig baggrund.
Der findes ikke længere ord som ’ark’, ’fars hus’ eller ’at påkalde Herrens navn’. Der er også luget så kraftigt ud i Guds navne, at ’Herren’ og ’Gud Herren’ slet ikke nævnes i den nye oversættelse. Det betyder bl.a., at man som bibellæser ikke kan slutte fra det enkelte navn i den danske tekst til formen i det hebraiske grundsprog.

Livskraft og Guds sønner

I Begyndelsen kap. 6 kan man læse om ’Guds sønner,’ som fik børn med menneskenes døtre. Det er et af de steder, hvor en fodnote ville være ønskelig. Og når Gud giver et løfte til Abraham og alle folkeslag i 1. Mosebog 12 hedder det, at ’de vil få livsstyrke gennem dig’. Det ligner ikke en tekst, som kan bruges i kirken.
Men det er ifølge en af oversætterne heller ikke formålet med teksten. Den nye oversættelse skal kunne forstås hjemme i lænestolen. Den skal være et supplement, ikke en erstatning for den autoriserede oversættelse, understreger Søren Holst.