Solglimt cykler derudad…

Det kristne bosted ”Solglimt” vil gerne bygge flere boliger.
Det kristne bosted ”Solglimt” vil gerne bygge flere boliger.

Kristent bosted planlægger otte nye boliger i Vildbjerg.

Bostedet Solglimt i Vildbjerg regner med at bygge otte nye ungdomsboliger til beboere mellem 18-25 år, og planen er, at de skal være klar i 2017.

Allerede her den 5. november kl. 19 er interesserede velkommen til Åbent Hus på Solglimt, hvor forstander Jan Lavdal og arbejdsgruppen bag byggedrømmen fortæller om det spændende projekt.
Drømmen er at skabe et ungdomsmiljø, hvor de handicappede unge føler sig set og godt hjemme. Hvor der er fokus på unges behov og udfordringer, og hvor man kan få trænet fx sociale relationer sammen med andre unge.
At det er otte boliger er ikke tilfældigt – der kan være otte i Solglimts bus, og ideen er også at tilbyde en masse oplevelser og et godt fællesskab. Solglimt har et kristent værdigrundlag, der inkluderer alle uanset baggrund.

Forældre: Hun er vores hjerteblod

Randi og Arne Østergaard fra Vildbjerg sidder i arbejdsgruppen, og de håber meget, at deres datter Lea, der nu er 15 år, kan flytte ind på Solglimt. Ideen med at skabe et ungt miljø, synes de er god og et fint tilbud.
”Andre unge tager hjemmefra efter eget ønske, vores datter kan man sige bliver sendt hjemmefra, og det er uhyre vigtigt for os, at det er et sted, der vil forstå hende, og som vil gøre det bedste for, at hun får et godt hjem der. Hun er jo vores hjerteblod, og for at det kan blive en succes, er det vigtigt for os med forældreinddragelse. Det har bestemt betydning, at Solglimt har et kristent værdisæt, men også at hun vil kunne få en hverdag sammen med andre unge. Det den ene ikke kan, kan den anden måske, og på den måde vil hun vokse som menneske”, siger Randi og Arne Østergaard.

Svært at give slip

De indrømmer blankt, at det ikke er nemt at give slip, men de forventer, at de har en vis indflydelse på deres datters fremtidige liv på Solglimt – at de bliver medinddraget og hørt. Arne sidder også i bestyrelsen bag Solglimt og kender derfor allerede bostedet. Det gør ham kun mere sikker på, at det er et godt hjem for datteren, for han mener, Solglimt ser muligheder og ikke begrænsninger hos den enkelte. Samtidig vurderer forældreparret, at medarbejderne er fagligt kompetente, de har ikke ”kun” hjertet på rette sted!

Tænk med

Den 5. november håber arbejdsgruppen på mange interesserede, og de inviterer gerne indenfor. Projekt ungdomsboliger er langt fra færdigtegnet, og derfor er det muligt at komme med ideer, ønsker og holdninger til byggeplanerne. Med andre ord kan man få en god indflydelse på den nye boligfløj.
På Solglimt bor voksne med varig nedsat funktionsevne. Ud fra stor faglig viden og et kristent livssyn hjælper medarbejderne den enkelte med at udvikle sit potentiale gennem bevægelse, musik og en aktiv hverdag.