Er man rund, fordi man vil redde sit medmenneske?

Stig Grenov
Stig Grenov

Stig Grenov
Kristendemokraternes
landsformand
Erantisvej 2, 2970 Hørsholm

Helge Hofmann spørger d. 30. oktober, om Kristendemokraterne er blevet runde eller glatte i abortspørgsmålet. KD viger ikke en tomme fra, at livet starter ved undfangelsen. Og provokeret abort er forkert. Men KD er ikke rund som en billardkugle, fordi vi forholder os til virkeligheden.
Viden om barnets udvikling og kendskab til hjælp og støtte, hvis barnet beholdes, burde være en selvfølge, før aborten besluttes. Ca. 6.000 fostre og et tilsvarende antal kvinder kunne reddes fra indgrebet med obligatorisk lægelig oplysning og socialfaglig rådgivning. Men da KD fremsatte forslaget i 2011, var samtlige andre partier imod. Liselott Blixt fra DF kaldte tilmed forslaget udansk, fordi ”den abortsøgende skal pålægges en samtale for at få ret til det, som man har krav på”. De andre partier behandler KD som en etisk paria. Den lovfæstede information af kvinderne gennemføres mere end lemfældigt på landets sygehuse, og aborthandlingsplanerne er lagt i graven, efter vi har forladt Christiansborg.
Og når folketinget vedtager at straffe forældre, der får deres piger omskåret i Somalia, glimrer dobbeltmoralen igen! For de samme politikere rører ikke en finger for et pigefoster, der fjernes i 13. graviditetsuge i Sverige. KD vil have ligestillet de to forbrydelser.
At KD kræver aborter begravet på de ukendtes kirkegård redder ikke de små. Men det tvinger borgerne til at tænke på dem som mennesker, i stedet for som et affaldsprodukt til Vestforbrændingen.
Alle andre partier er etiske analfabeter. Men at kræve den frie abort afskaffet, uden at kunne svare på de mange medfølgende problemer, er dumt. For de bliver så besvaret af vælgernes fantasi – og den er sjældent på vores side.
Skal al post fx åbnes og tjekkes for fortrydelsespiller og urintests, som inden for de første uger kan afsløre alt om barnets køn, egenskaber og evt. defekter? Skal kvinder aflevere en graviditetstest før udrejse? Hvad skal der i øvrigt ske med den kvinde, der gribes i ”synd”! Skal hun have en bøde, i fængsel eller bare stenes? Hvad med manden? Skal han – som i dag – have ret til at feste videre? Eller skal vi have et sædkartotek over alle mænd, så den skyldige kan findes? Og hvordan undgår vi et samfund, hvor der igen ses skævt til enlige kvinder og deres ”uægte” børn? Jeg kræver et svar af dem, der kræver et forbud uden at forholde sig til den afledte effekt. Og så til den gode nyhed:
Analyseinstituttet YouGov har i en undersøgelse vist, at selv om stort set alle danskere er for den frie abort, vil en tredjedel gerne, at der bliver gjort mere for at nedbringe antallet. Og 80 % finder, at der er etiske problemer forbundet med indgrebet. Og stort set ingen kvinder betragter fosterfordrivelse som et forbrugsgode.
Spørgsmålet er ikke, om KD er runde eller en vilkårlig polygon. Spørgsmålet er, hvor mange kristne der bare leder efter en dårlig undskyldning for ikke at komme ind i kampen? Derefter stemmer de på partier, der fastholder fri abort, så børnene ikke kommer i vejen for erhvervslivet, studierne og karrieren. Partier som sikrer frasorteringen af fostre med Downs syndrom, fordi de koster for meget! Partier der fjerner søndagen som hviledag og modarbejder konfirmationsundervisningen i skoletiden. Partier der kæmper for kønsneutrale ægteskaber samt prostitueredes ret til at få dagpenge. Partier der siger ja til aktivt, statsligt, støttet selvmord. HALLO – er det KD, eller er det de kristne, der er blevet glatte? Hjælp i stedet KD i kampen for dit medmenneske.