Ikke Manu Sareen alene

Se Iben Thranholms kronik i avisen fra uge 43.
Se Iben Thranholms kronik i avisen fra uge 43.

Jens Peter Lauge Giversen
Nørager 1 B st. th.
6400 Sønderborg

I Udfordringen d.23. oktober var der en velformuleret og udfordrende artikel af Iben Thranholm. Men jeg vover at gøre opmærksom på en fejl: I.T. oplyser, at daværende kirkeminister Manu Sareen egenrådigt indførte loven om kirkelig vielse af homofile, lesbiske og biseksuelle. Det gjorde han ikke egenrådigt. Han var specielt udpeget til den post, fordi han – opvokset som hindu, men døbt i DK af en præst, der ikke fortalte ham ret meget om Gud og Bibelen – kunne indføre den lov uden skrupler.

Det var flertallet af DKs biskopper, der i mange år havde presset på for at få den lovgivning. Og i forbindelse med denne fik M.S. to (senere tre) af disse biskopper som teologiske rådgivere.
Indledningsvis oplyser I.T., at KD i næsten 10 år har været ude af Folketinget. Det må også være en huskefejl. Vi havde et folketingsmedlem i 2010-2011, Per Ørum Jørgensen, som i april 2011 fremsatte forslag om en bedre rådgivning til abortsøgende. Den daværende sundhedsminister afviste straks forslaget med påstand om, at den eksisterende rådgivning er tilstrækkelig og tilfredsstillende. Hvilket den absolut ikke er. Hverken hos egen læge eller på hospital.
Eftersom vi i årevis har manglet ord og argumenter, skete der ikke mere. Tilsyneladende. – Men kort efter var der i Udfordringen en artikel, efter hvilken jeg fandt en hjemmeside, hvor en dansk læge fortæller stort set alt om abortus provocatus / provokeret abort. Inkl. kollegapres. – I.T. brugte den almindelige betegnelse, “fri abort”. Men den er ikke fri. Mange kvinder i forskellige aldre oplever den som påtvunget. – Jeg printede det meste fra lægens hjemmeside. Så jeg har i ca. 3½ år haft de ord og argumenter, vi i årevis har savnet. Og jeg bruger af dem.
I.T. omtaler KDs partiprogram som værende for udvandet og ikke til at skelne fra Socialdemokratiets og DFs do. – Nuvel, vort partiprogram kunne være bedre og klarere formuleret. Og det bør vi gøre. Men partiprogrammet er ikke helt ubrugeligt. Vi kan godt finde de punkter deri, som vi behøver til såvel debat som valgkamp m.v.. Hvis noget er for uklart og upræcist defineret, er det op til debattører og folketingskandidater at klargøre det for vælgerne.
Midt i artiklen nævner I.T. “den politiske korrekthed”. Hvad er det? Efter nogles forståelse er det tavshed og / eller intetsigende efterplapren. Ifølge Esajas 56:10-12 næppe ret meget bevendt. – Jeg håber, at I.T. får udfordret mange flere overalt i landet.