Kirken må vise muskler i kampen mod islam

Af Iben Thranholm Cand. teol., journalist og samfundsdebattør
Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

I søndags holdt Trykkefrihedsselskabet en konference på Christiansborg i anledning af, at det er 10 år siden, at den hollandske kunster Theo van Gogh, der lavede den islamkritiske film ”Submission”, blevet myrdet på gaden af en radikal muslim.

Opbuddet af politistyrker og livvagter var enormt, da konferencens talere var kunstnere og meningsdannere, som er truet på livet. Heriblandt Kurt Westergaard, Lars Hedegaard, den svenske kunstner Lars Wilkens og den hollandske politiker Geert Wilders, der alle er beskyttet døgnet rundt.
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at ytringsfrihed er en af grundpillerne i det demokratiske samfund og skal forsvares. Men til trods for fine opfordringer fra oplægsholderne til at kæmpe for friheden, vidnede konferencen desværre om, at vestlig kultur er en kultur i knæ, og at kampen for ytringsfriheden overhovedet ingen effekt har på radikal islams fremgang over alt i verden.
Det har den ikke, fordi der ofte ikke er nogen højere mening, intet budskab af moralsk værdi bag satiren, andet end provokation i sig selv. Den megen fokus på ytringsfrihed som form og som hellig i sig selv, dækker over en indre tomhed. Når ytringsfriheden heller ikke kan bekæmpe islamismen, er det fordi muslimer ikke respekterer det gudløse Vesten, der frasiger sig al religiøs moral og i stedet hylder et multikulturelt samfund, hvor der ingen forskrifter er.
Hvis man skal afvæbne radikale muslimer, må man præsentere dem for teologiske argumenter, der er deres egne overlegne. Hvis man kan overbevise dem om, at Guds storhed ligger i Jesus Kristus og ikke Muhammed, kan man stoppe den ondskab, der spredes af bevægelser som ISIS. Hvad ytringsfrihedsforkæmpere mangler at forstå, er, at det ikke i så høj grad er en politisk kamp, som en åndelig.
Når problemerne med islam er vokset så meget i de sidste årtier, er det fordi kirkerne i Vesten har været tavse. Kirkerne vil ikke konfrontere islam med sandhedsspørgsmålet, som man gjorde i Middelalderen, men kun føre tam dialog. Det er en fejlslagen strategi, for i islam handler det alene om at være overlegen. Vestens frafald fra troen er den egentlige årsag til islams fremgang. Det er kirken, som skal til at vise muskler, hvis vestlig kultur fortsat skal bestå.