Troen har brug for noget konkret at holde sig til

Hvad er en salvedug?

bigstock-Closeup-portrait-of-a-young-ca-13023146Kære Orla Lindskov

Jeg læste i din Brevkasse i Uge 35, at en mand med lægens bekræftelse var sluppet for en prostata-operation, da både hans blødninger og vandladnings-besvær var overstået.

Ægteparret oplevede, at en fuld og hel helbredelse indtraf, efter at de havde modtaget en salvedug fra dig.
Nu nærmer julen sig, og jeg døjer netop med prostata-problemer. Jeg har næsten uafbrudt vandladnings-besvær. Jeg skal snart til nærmere undersøgelse, og man har stillet mig en operation i udsigt. Tænk, hvis jeg kunne få mit problem overstået inden jul. Jeg ved, at Jesus kan helbrede mit problem.
Det omtalte ægtepar fik tilsendt en salvedug, som du havde salvet og bedt over. Jeg ville være meget taknemmelig, hvis jeg også kunne få en. Jeg ved ikke så meget om, hvad en salvedug er. Måske havde du tid til at skrive lidt om det i din interessante Brevkasse?
Med venlig hilsen
”Niels”

 

Jeg vil være rask inden jul

 

Kære Orla Lindskov

Jeg har meget længe haft lyst til at sende dig dette brev. Men nu da julen nærmer sig, har jeg hermed endelig fået gjort alvor af det.
Jeg er en kvinde i fyrrerne, som døjer meget med min sygdom lige nu, og det er, som om lægerne ikke rigtigt kan hjælpe mig.
Nu vil jeg derfor anmode om din forbøn og om en salvedug.
Jeg er overbevist om, at det mennesker ikke formår, det formår den store læge, Jesus Kristus.
Jeg tror på forbøn, og i forbindelse hermed tror jeg, at det kan være godt at have noget konkret til at støtte min tro. Derfor beder jeg om en salvedug.
Tak for den hjælp og opmuntring, du giver til mennesker i nød.
Med venlig hilsen
S.

Troen har brug for noget konkret at holde sig til

 

Kære S. og ”Niels”

Jeg forstår godt ønsket om at blive helbredt for sygdom og problemer, inden julen for alvor melder sig.
Derfor har jeg også omgående sendt jer salveduge, som jeg har salvet og bedt over i Jesu Kristi navn.
Jeg vil nu sige lidt om salvedugene. Jeg har gjort det før i min Brevkasse. Men jeg vil gerne gøre det igen, da jeg ofte bliver spurgt, hvad salveduge er for noget?
Salvedugene er en støtte for vores tro, som du, S., også nævner i dit brev.
Nogle gange har vores tro brug for noget konkret at støtte sig til. At det forholder sig sådan, læser vi om flere steder i Bibelen.
Tænk blot på Apostlenes Gerninger kap. 19, versene 11 og 12, der handler om Paulus: – ”Gud lod usædvanlige undergerninger ske ved Paulus’ hænder. Ja, man bragte ligefrem tørklæder eller bælter, som Paulus havde båret, hen til de syge; og sygdommene forlod dem, og de onde ånder for ud.”
I Johannes-evangeliet kap. 9, vers 6 læser vi i forbindelse med helbredelsen af den blindfødte, at Jesus spyttede på jorden, lavede dynd med spyttet, smurte dyndet på den blindes øjne og sagde til ham: – ”Gå hen og vask dig i Siloadammen!”
Siloa betyder Udsendt. Den blinde gik så hen og vaskede sig, og da han kom tilbage, kunne han se.
– Her er det dyndet, som Jesus laver, der er den konkrete tros-støtte for den blinde.

I Det Gamle Testamente læser vi en beretning om helbredelse, hvor man også bruger noget konkret. Det er ved helbredelsen af kong Hizkija.
Her er det profeten Esajas, som giver besked på, at man skal lægge et figenplaster på kongens byld. I den norske Bibel står der, at man skal lægge en figenkage. Dette medvirker til kongens helbredelse.
Salveolien, som man salver de syge med, er også noget konkret, som støtter troen, (læs f.eks. Jakobsbrevet kap. 5, vers 14 ).
Samtidig er salveolien et billede på Helligånden. Man kunne også kalde salveolien for Helligåndens symbol.
Salvedugene er fra min side forbundet med personlig forbøn for den enkelte syge og forbundet med troen på den syges helbredelse.
Det er vigtigt, at vi indser, at kraften bag salvedugene er den eneste kraft, der virkelig betyder noget, nemlig Guds kraft. Salvedugene er med til at give den syge en følelse af forventning til Gud.
En kvinde, som jeg havde sendt en salvedug til, sagde til mig, at Gud havde sendt hende salvedugen for at hjælpe hende med at holde modet oppe.
På det tidspunkt var salvedugen næsten også det eneste, der kunne trænge ind i hendes bevidsthed, så formørket var hun af sygdom og modgang. Men hun kom til at opleve et herligt helbredelses-under, og hun takkede Gud for det. Den ovennævnte kvindes salvedug støttede hendes tro på Gud, og så skete underet.
Man må ikke tro, at det er salvedugen i sig selv, der indeholder en kraft. Salvedugen er kun et lille stykke tøj. Nej, det der giver kraften fra Gud til salvedugen, er troen og bønnen. Nogle tror fx om sten, at stenene i sig selv indeholder en eller anden magisk kraft.
Sådan er det ikke med salvedugene. Kraften her er som sagt troens og bønnens kraft, som bliver forbundet med salvedugen.
Jeg håber, mit svar kan give forståelse af det bibelske princip, som danner baggrund for salvedugene.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov


Artiklen fortsætter efter annoncen: