Bispevalg i Århus Stift 2015

Kirkeministeriet har den 12. januar 2015 udskrevet bispevalg i Århus Stift. Den nye biskop skal tiltræde den 1. september 2015 som efterfølger for biskop Kjeld Holm, der fratræder sin stilling med virkning fra udgangen af juli 2015.

Stiftets menighedsrådsmedlemmer og præster har stemmeret ved valget. Anmeldelse af kandidater til bispevalget skal ske skriftligt til stiftsadministrationen i Århus Stift senest den 17. marts kl. 15.00 En anmeldelse skal være underskrevet af mindst 75 og højst 150 stemmeberettigede stillere, oplyser Kirkeministeriet.