Gjorde Jesus et unødvendigt mirakel?

Ronald Gabrielsen. Missionær i Polen, tidl. præst i Midtjyllands Frikirke
Ronald Gabrielsen. Missionær i Polen, tidl. præst i Midtjyllands Frikirke

Hvorfor i alverden skulle Guds søn bruge sin mirakelkraft til at fremtrylle 600 liter vin? Og så til folk, der helt sikkert allerede havde fået mere end eet glas.

Som nordmand – jeg er født og opvokset i den sydlige del af Norge – er historien om brylluppet i Kana, som en ”torn i kødet”. Ikke kun fordi Jesus forvandler vand til vin, men fordi han gør det efter, at det ser ud til, at folk allerede har fået for meget at drikke – i hvert fald efter norsk alkoholpolitik. Det bliver jo heller ikke bedre, når jeg læser, at der var 6 vandkrukker, og hver krukke indeholder ca. 100 liter.

Nogle siger, at det var alkoholfri vin, Jesus lavede. Og jeg får næsten lyst til at sige: ”Det håber jeg da virkelig”. For 600 liter vin er langt mere, end hvad jeg som nordmand synes er nødvendigt.

Mennesker er vigtigere end bud og regler

Jeg har dog en udfordring. Det er jo Jesus, der udfører dette mirakel. Det er jo ham, der er Mesteren og jeg er hans discipel. Selvom jeg ved bedre, så må jeg indrømme, at jeg nogle gange føler, at det er mig, der har ret, og Jesus, der er forkert på den.

I evangelierne ser vi ofte, at Jesus udfordrer folks religiøse traditioner. Jeg tror ikke, han har forandret sig så meget. Jeg tror ikke, han kun gjorde det for at være provokerende. Men han ønsker at fremhæve, at mennesker er vigtigere end bud og regler. Når farisæerne blev stødt over, at han tillod sine disciple at spise på sabbaten, svarede han, at sabbaten er til for mennesker og ikke omvendt.

Vi må ikke komme til at kæmpe imod Gud

Han kunne have valgt at helbrede manden med den visne hånd i det skjulte. Men i stedet tager han manden med hen til farisæerne. Her udfordrer han deres religiøse traditioner og helbreder manden, mens de ser på det. Mon Jesus gjorde det for at få problemer? Nej – han ønskede at vise hykleriet bag farisæernes religiøsitet.

Alt for ofte lader vi religiøse traditioner være vigtigere, end hvad der gavner mennesker. Når vi møder ting, der udfordrer vore traditioner, bekæmper vi dem, som om det er djævelen selv, vi kæmper imod. Måske skal vi i stedet lytte til Gamaliels råd (Apostlenes Gerninger 5,39) og passe på, at vi ikke kommer til at kæmpe imod Gud.

Jeg tror ikke, at Jesus er holdt op med at udfordre menneskers religiøse tankegang. Når vi møder ting, der udfordrer vores praksis, eller som vi har svært ved at forstå, bør vi vente med at dømme og så i stedet ransage os selv.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Selvom vi ofte føler, at vi har styr på det hele, bør vi alle regelmæssigt spørge os selv: ”Er vi til hjælp for mennesker omkring os, eller er vore religiøse normer til besvær for folk?” Ja, Gud skal altid have førstepladsen. Men Jesus sagde et andet bud, som er lige så vigtigt. Og det er at elske vor næste, som os selv.

Når han gør noget, vi har svært ved at forstå, så lad os ikke være for hurtige til at dømme. Lad os hellere stole på, at han ved bedre.
Når han gør noget, vi har svært ved at forstå, så lad os ikke være for hurtige til at dømme. Lad os hellere stole på, at han ved bedre.
Maria viser os den rette holdning

I historien om brylluppet i Kana viser Maria os den rette holdning. Hun siger til tjenerne: ”Gør, hvad som helst han siger til jer”. Det er Jesus, som er Mesteren, og vi er hans disciple. Når han gør noget, vi har svært ved at forstå, så lad os ikke være for hurtige til at dømme. Lad os hellere stole på, at han ved bedre. En dag skal jeg nok få svar på, hvorfor Jesus mente, det var nødvendigt med 600 liter vin. Men indtil da, vælger jeg at stole på, at han ved, hvad han gør.

 


Artiklen fortsætter efter annoncen: 

Søndagens tekst: Joh. 2:1-11

Teksten er fra Bibelen på Hverdagsdansk

Jesus udfører sit første mirakuløse tegn

1To dage senere var Jesu mor med ved et bryllup i byen Kana i Galilæa. 2Jesus og hans disciple var også indbudt. 3Under festen slap vinen op, og Jesu mor kom hen til ham og sagde: »Der er ikke mere vin.« 4»Lad mig være i fred, mor,« sagde han. »Tiden er ikke inde endnu.« 5Men hans mor gik hen til tjenerne og sagde: »Lige meget hvad han siger til jer, skal I bare gøre det!«
6Der stod seks store vandkrukker i huset, som blev brugt ved de jødiske renselsesceremonier. De rummede hver ca. 100 liter. 7Jesus bad tjenerne om at fylde dem med vand. Da de havde fyldt dem til randen, 8sagde han: »Øs nu noget op og gå hen til den ansvarlige for festen, så han kan smage på det.« 9Det gjorde de så, og han smagte på vandet, der nu var forvandlet til vin. Da han ikke vidste, hvor det kom fra – for det var kun tjenerne, der vidste det – kaldte han på brudgommen 10og sagde: »Man plejer ellers at servere den fine vin først, og senere, når folk er kommet lidt i stemning, den billige vin. Hvorfor har du gemt den fine vin til nu?« 11Det mirakel, som Jesus udførte i Kana i Galilæa, var det første tegn på hans autoritet og magt, og hans disciple troede på, at han virkelig var sendt af Gud. 12Derefter tog han til Kapernaum sammen med sin mor, sine brødre og sine disciple, og dér blev de nogle dage.


Artiklen fortsætter efter annoncen: