80 procent i Europarådet støtter kristnes trosfrihed

Valeriu Ghiletchi præsenterede rapporten i Europarådet. Indsat billede af den kristne bager Daniel McArthur, der blev stævnet, fordi hans familiefirma nægtede at bage en kage med slogans, som støtter homofiles ret til at indgå ægteskab.
Valeriu Ghiletchi præsenterede rapporten i Europarådet. Indsat billede af den kristne bager Daniel McArthur, der blev stævnet, fordi hans familiefirma nægtede at bage en kage med slogans, som støtter homofiles ret til at indgå ægteskab.

En ny rapport viser udbredt diskriminering af kristne over hele kontinentet.

Hele 80% af de delegerede i Europarådet støttede en rapport om intolerence mod kristne. Rapporten fremhæver nødvendigheden af rummelighed og tolerance overfor forskellige opfattelser, når det gælder værdispørgsmål og trosudøvelse.

Efter høringsrunden om rapporten stemte 67 af de delegerede for, to stemte imod, og 15 stemte blankt, skriver KPK. Rapporten blev fremlagt af den kristne moldover Valeriu Ghiletchi, som sidder i komiteen for ligestilling og non-diskriminering. ”Intolerance og diskriminering på grund af religion eller tro angår både minoriteter blandt de religiøse grupper i Europa og mennesker, som tilhører religiøse majoritetsgrupper. Men fjendtlige handlinger, vold og vandalisme mod kristne og deres gudshuse bliver ikke i tilstrækkelig grad taget i betragtning og fordømt”, hedder det i rapporten.

Vigtig ‘timing’

Simon Calvert, assisterende direktør i The Christian Institute (CI), er opmuntret over resultatet. – Afgørelsen kommer på et meget vigtigt tidspunkt i lyset af den stigende intolerance mod kristne, som fastholder et traditionelt syn på ægteskabet, siger han. Rådet, som repræsenterer 47 europæiske lande, understregede især behovet for at beskytte trosfriheden, så ingen bliver straffet for deres tro, oplyser CI. I rapporten påpeges det, at der har været mange konflikter mod trosudøvelse i Europa, selv om religionsfriheden er sikret ved lov. Rapporten opfordrer medlemslandene til at fremme mere rimelighed, når det gælder at opretholde trosfrihed i værdispørgsmål på arbejdspladsen. Forældre skal også sikres ret til at lade deres børn få en skolegang, der svarer til deres livssyn.

Fyret på grund af sin tro

I rapporten nævnes tilfælde fra hele Europa, hvor kristne er blevet diskrimineret pga deres tro. Et eksempel er den britiske registrator Lillian Ladele, som mistede jobbet på grund af sit traditionelle syn på ægteskabet.Ladele kom for retten i 2008, fordi hun havde nægtet at vie homofile par. Det var blevet en ny del af hendes arbejdsopgaver ved byfogedkontoret i Islington. Sagen blev anket til den europæiske menneskeretsdomstol, uden at Ladele dog fik medhold.

Sagsøgt pga homo-kage

Retssagen mod den skotske familievirksomhed ’Ashers Baking Company’ er et andet eksempel på diskriminering. Bageriet havde nemlig afvist en bestilling på en kage med en tekst, som støttede homofiles ret til at indgå ægteskab. – Det er på høje tid, at vi får en mere rimelig tilrettelægning for trosfriheden på arbejdspladserne, og jeg er glad for, at Europarådet har erkendt dette. Jeg håber, at politikere over hele Europa vil tilslutte sig denne beslutning om at beskytte samvittighedsfrihed og trosudøvelse i vores verdensddel, siger Simon Calvert.