Findes plageånder kun i Afrika?

Ansvarshavende redaktør Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør Henri Nissen

På Udfordringens seneste kampagne i Afrika oplevede vi – som man kan læse på side 12-13, at dæmoner manifesterede sig i plagede mennesker. De fleste, som søgte hjælp, blev dog heldigvis befriet.

De fleste af os har nok en uvilje imod at beskæftige os med noget så sort som dæmoner. Og det skal bestemt heller ikke fylde for meget – heller ikke i Udfordringen. Men at lukke øjnene for dem er nok heller ikke klogt. Der findes teologer og andre kristne, som argumenterer for, at dæmoner ikke findes.

Men i så fald skulle dæmonerne være forsvundet efter Jesus og den første kristne kirke. For i Ny Testamente kan vi jævnligt læse om dæmoner og onde ånder. Og Jesus gav i missionsbefalingen i Markus 16 klar besked om, at hans efterfølgere (de kristne) skulle uddrive dæmoner i hans autoritet – foruden at helbrede de syge. Når man har oplevet en dæmon-besat person blive befriet fra sin plageånd, er man for det første ikke i tvivl om, at de findes. Og for det andet: At det er godt og rigtigt at befri plagede mennesker fra dæmonisk undertrykkelse.

Det spørgsmål, man som dansker sidder tilbage med, er jo, om mennesker også herhjemme kan komme under dæmonisk indflydelse? Som bekendt foregår der også i Danmark megen okkultisme indenfor det alternative, og jævnligt støder vi på mennesker, som føler sig plaget af noget åndeligt. Men sjældent oplever vi alligevel så synlige manifestationer som i Afrika, hvor ånden i en person ligefrem svarer igen. Skyldes det, at de dæmoner, som har sneget sig indenfor i det ”oplyste” Europa spiller med lav profil, så man højst får indtryk af psykiske problemer, men ikke fatter, at der i nogle tilfælde kan være tale om et åndeligt problem, som al mulig velment behandling ikke hjælper på?

Lad os være åbne for, at nogle mennesker faktisk har brug for den befrielse, som kun kristne kan give. I den åndelige verden har vi en autoritet over alle onde ånder i Jesu navn, fordi Han har vundet sejren over Satan på Golgatas kors med sit eget offerblod. Det betyder ikke, at det onde er holdt op med at terrorisere mennesker. Og det vil fortsætte, indtil Jesus kommer igen på dommedag. Men det betyder, at der er frelse og befrielse for dem, der vil være fri.