Markus-tekst fundet i mumiemaske

En egyptisk mumiemaske som denne har vist sig at indholde verdens hidtil ældste kendte Markustekst.
En egyptisk mumiemaske som denne har vist sig at indholde verdens hidtil ældste kendte Markustekst.
En begejstret professor i Ny Testamente, Dr. Craig Evans fra Acadia Divinity College of Acadia University, i Wolfville, Canada, fortæller om teknikken med at fritlægge de gamle tekster fra mumiemaskerne.
En begejstret professor i Ny Testamente, Dr. Craig Evans fra Acadia Divinity College of Acadia University, i Wolfville, Canada, fortæller om teknikken med at fritlægge de gamle tekster fra mumiemaskerne.

Forskere beskriver nu fundet af verdens hidtil ældste evangelietekst.

Fragmentet af det, der formodes at være verdens ældste Markus-tekst, måske skrevet 60 år efter Kristi død, er blevet fundet som del af en papmache-maske på en egyptisk mumie. Forskerne beretter, at den papyrus-stump, de har fundet, tilsyneladende indeholder dele af Markus-evangeliet og stammer fra tiden omkring år 90 e. Kr. De hidtil ældste kendte evangelietekster stammer fra første halvdel af det andet århundrede. Videnskabscenteret LiveScience oplyser, at opdagelsen af fragmentet blev gjort, da man anvendte en lidt omstridt teknik, hvor man ødelægger dødemasken for at frigøre de papyrus-stykker, den er lavet af.

Fundet af nytestamenteteksten blev gjort i 2012, men først nu er det analyseret og (næsten)  klar til offentliggørelse.
Fundet af nytestamenteteksten blev gjort i 2012, men først nu er det analyseret og (næsten) klar til offentliggørelse.
Brugte forhåndeværende stumper

Dr. Craig Evans fra Nova Scotia fortæller om den egyptiske tradition med mumificering af afdøde:
– Papir var meget dyrt dengang. Så selv om man elskede sin afdøde bedstemor, gik man ikke ud for at købe ny papyrus til hendes balsamering. Hvis man så ikke selv var troende, kunne man også finde på at bruge de forhåndeværende religiøse tekst-fragmenter som i tilfældet med Markusteksten.

I Nicky Gumbels bog 'Livsvigtige spørgsmål. En mulighed for at udforske meningen med livet' (anvendes ved Alpha-kurser), findes denne oversigt over oldtidsskrifter og de tidligst kendte kopier. Her udmærker Ny Testamente (nederst) sig  ved, at teksterne er skrevet meget tidligt i forhold til begivenhederne, de er skrevet over et kort tidsrum, og man har tusindvis af kopier. Men efter fundet af mumie-teksten skal oversigten måske revideres.
I Nicky Gumbels bog ‘Livsvigtige spørgsmål. En mulighed for at udforske meningen med livet’ (anvendes ved Alpha-kurser), findes denne oversigt over oldtidsskrifter og de tidligst kendte kopier. Her udmærker Ny Testamente (nederst) sig ved, at teksterne er skrevet meget tidligt i forhold til begivenhederne, de er skrevet over et kort tidsrum, og man har tusindvis af kopier. Men efter fundet af mumie-teksten skal oversigten måske revideres.

De rigeste kunne få råd til masker i bladguld, men mellemklassen ville som regel bruge de stumper papyrus, de kunne finde. Så blev stumperne limet sammen med linnedstrimler i det, der blev til en mumiemaske.
For forskerne er det rigtig spændende, at det er beskrevne papyrus-stumper, man kan finde i maskerne. Og nu har man fundet en teknik, hvorved man kan løfte payrus-fragmenterne fri af limen og dermed finde læselige tekst-dele. Nogle papyrus-stykker har vist sig at indeholde tekster fra græske digtere – men det mest epokegørende er fundet af verdens hidtil ældste Markus-tekst. Der har været udtrykt kritik af arbejdet med mumie-teksterne, fordi man ødelægger maskerne for at finde papyrus-stykkerne. Men det videnskabelige udbytte er det hele værd, mener forskerne bag de seneste fund. Det ventes, at dokumneterne fra flere mumiemasker vil blive offentliggjort senere i år.