Integration og kristne værdier

Jens Ove Kjeldsen
Jens Ove Kjeldsen

Manglen på kristne etiske værdier i dansk politik skader integrationen. Det har vi set, når skiftende statsministre og partiledere hylder ytringsfriheden som en af de vigtigste værdier i et demokratisk samfund – uden samtidig at pointere, at den ikke må misbruges til et forsvar for at håne og spotte andre. Og det ses, når de konservative foreslår, at Muhammed-tegningerne skal indgå i folkeskolens undervisningsmateriale. Og når Dansk Folkeparti følger op ved krav om, at det skal være obligatorisk for folkeskolen at undervise i Muhammed-tegningerne.

Samtidig fastholder vi – trods alt – at børn ikke må mobbe andre børn i skolen? Nej, i folkeskolen bør der være fokus på, at børn lærer om den vestlige kultur og de kristne etiske værdier og menneskesyn, samt at de oplyses om andre kulturer og religioners værdier og menneskesyn. Problemet er, at den vestlige kultur og dens demokratiske værdier og menneskesyn har fjernet sig længere og længere væk fra de kristne etiske værdier og menneskesyn. Retten til at tro, tænke og tale frit bygger på kristne etiske værdier.

Men en ret til at håne og spotte andre er ikke en kristen værdi – tværtimod! Det vidner bl.a. følgende Jesu ord om: ”Elsk jeres fjender, gør godt mod dem, der hader jer. Velsign dem, der forbander jer, bed for dem, der mishandler jer.” (Lukas 6,27-28) De er diametralt modsat af Koranens tekst om ”god muslimsk opførsel”. Fx følgende i Koranen 47:2: ”O sande troende, når I møder de vantro, så hug hovedet af dem” og ”Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug dem over nakken! Hug dem over hver en finger!” (Koranen 8:12) Mange muslimer holder fast i deres religion på grund af tradition, fællesskab og familiepres. Andre, heriblandt nogle imamer, er tro imod alle Koranens tekster, også de mange tekster om at nedkæmpe de vantro.

Hvis vi skal gøre os forhåbninger om at skabe en vellykket integration, en fredelig sameksistens med moderate muslimer og undgå radikalisering, så skal vi ikke håne deres religion. Derimod skal vi både i ord og handling vise alle nydanskere, at vore kristne etiske værdier i Danmark ikke er forhånelse af anderledes tænkende, men er at ville hjælpe alle til et bedre liv i frihed og gensidig respekt og uden tvang og umyndiggørelse.
Det vil KD efter valget kæmpe for i Folketinget!

Af Jens Ove Kjeldsen
folketingskandidat KD
i Midt- og Vestjylland
Kølkærvej 41. Hammerum
7400 Herning