Kristus åben-baret i ordet

Iben Tranholms klumme ”Er det Jesu plan for danskerne?” af 5/2 15 kan måske tåle den opklarende tilføjelse, at åbenbarelsen af Jesus Kristus ikke er begrænset til ”mystiske erfaringer” af den art, klummen beskriver, men erfares af enhver genfødt kristen gennem Guds ord, levendegjort ved Ånden (1. Kor. 2:10). En sådan selvoplevet erfaring er det stærkeste svar til en frafalden gejstlighed og kristenhed.

I nævnte klumme henvises også til Grundtvig, som synger så herligt i ”Dejlig er den himmel blå…” om stjernen som billede på ”hans Guddoms-ord det klare, som han os lod åbenbare til at lyse for vor fod” og videre: ”… vi har og en ledestjerne, og når vi den følger gerne, kommer vi til Jesus Krist!” Kristne med en sådan ægte, transcendent erfaring af vor herliggjorte Frelser gennem det åbenbarede ord er nok en minoritet, men den er der ikke desto mindre, Gud ske lov – også i Danmark!

Jørn Nielsen,
H.C. Lumbyes Vej 159A,
4700 Næstved