Læseværdig roman om at være rede

s.15 I_frafaldets_tidHvornår er tiden inde? Er du med på det rette hold? Vil brudgommen finde dig rede, når han kommer midt i din fest?

Det er helt centrale overvejelser om betydningen af omvendelse, frelse og et liv i Guds sandhed, som romanen I frafaldets tid bringer i spil.

En gammel sag med et aktuelt budskab

En gammel roman af J. F. Løvgren fra 1942 er nænsomt bearbejdet til dansk ved Henrik Gren Hansen. Handlingen foregår sandsynligvis i begyndelsen af 1900-tallets missionske Norge. Hele omdrejningspunktet er ”Guds Samfund” – den største kirke i byen. Her er der tilsyneladende styr på sagerne.

Præsten er en dygtig leder, som formår at involvere unge og gamle i kirkens mange aktiviteter. Der afholdes vækkelseskampagner, og folk flokkes om møderne og frelses på stribe. Alt ser ud som et mønstereksempel på en levende menighed. Men her er problemet, det er mere religiøs fromhed end noget andet. Den åndelige råddenskab bliver vakuumindpakket i søgervenlighed, højspændte aktiviteter og en teologi, som gør Gud til hjælper i stedet for Herre.

Og hvorfor støver man så sådan en bog af nu? Måske for at advare om, at bogens grundlæggende budskab er super aktuelt. En af hovedpersonerne, bådbyggeren Johannes, sætter for alvor spørgsmålstegn ved den perfekte menigheds sande beskaffenhed ved at spørge, om der er plads til Jesus, når han står uden for dit hjertes dør og banker. Eller om kirkekor, arbejdsliv, hjemlige sysler osv. udfylder hele pladsen, således at han pænt må vente udenfor. Det er romanens ærinde at minde om omvendelsesbudskabet. Det er et alvorligt budskab om at være parat, når Kristus kommer. Et budskab om gudsfrygtens sunde medicin, som stiller spørgsmål ved, hvad vi prioriterer i livet, og hvem der er herre i det liv, vi har fået forvalterskabet over.

Etik og moral

Romanen bringer også gamle dyder og synder i spil. Grådighed overfor nøjsomhed, moral og dobbeltmoral, arbejdsomhed og magelighed, afholdenhed og lyst, løgn og sandhed, hidsighed og langmodighed osv. Spørgsmålet, som synes at gå igen, er, om kristenlivet har betydning for den moral og etik, som man praktiserer også alle andre steder end i kirken. Teoretisk set et simpelt spørgsmål, der kun er at svare ja til. Men i praksis repræsenterer det en reel udfordring for personerne i romanen … og måske også for kristenheden i dag. Det er derfor en læseværdig roman, til trods for at den er skrevet i en helt anden kontekst end Danmark anno 2015.

J.F. Løvgren: I frafaldets tid
204 sider • 180 kr.
Nyt Livs Forlag