Opstandelse er velbevidnet

Jürgen Spiess: Stod Jesus op af graven? 47 sider • 49,95 kr. • Credo
Jürgen Spiess: Stod Jesus op af graven?
47 sider • 49,95 kr. • Credo

I denne ganske lille bog – vel nærmest et hæfte – søger Jürgen Spiess at besvare det spørgsmål, bogens titel stiller. Spiess er historiker og udtaler sig som sådan med en vis vægt.

Efter en kort beskrivelse af, hvordan en historiker arbejde, illustrerer Spiess sin metode ved at tage opstandelsen som historisk fænomen under behandling. Han påviser kildernes troværdighed, diskuterer dateringer og forskellige tvivlsspørgsmål, og hans konklusion er klar: ”Historisk set er opstandelsen velbevidnet.”
Det er på mange måder et udmærket lille hæfte, som udkommer på det rette tidspunkt, nu hvor folkekirkepræster frejdigt står frem og meddeler, at de ikke tror på opstandelsen – i hvert fald ikke som historisk begivenhed.
Det eneste, man kan indvende mod hæftet, er, at det måske er lidt ’tamt’. Det havde været fint med en kort diskussion af forholdet mellem tro og videnskab, generelt og i forbindelse med opstandelsen. Hvad med ligklædet fra Torino, som er det nærmeste, man kommer et videnskabeligt bevis for opstandelsen?
Det havde også været befriende, hvis hæftet havde indeholdt et lidt skarpere opgør med den teologi, der opfatter opstandelsen som et rent åndeligt fænomen – altså ikke nogen fysisk, historisk begivenhed.
Men okay, man kan jo ikke altid få det hele. Fint lille hæfte, måske især til unge og til kristne, der føler sig anfægtede i troen på opstandelsen som en virkelig, fysisk begivenhed.

I denne ganske lille bog – vel nærmest et hæfte – søger Jürgen Spiess at besvare det spørgsmål, bogens titel stiller. Spiess er historiker og udtaler sig som sådan med en vis vægt.

Efter en kort beskrivelse af, hvordan en historiker arbejde, illustrerer Spiess sin metode ved at tage opstandelsen som historisk fænomen under behandling. Han påviser kildernes troværdighed, diskuterer dateringer og forskellige tvivlsspørgsmål, og hans konklusion er klar: ”Historisk set er opstandelsen velbevidnet.”
Det er på mange måder et udmærket lille hæfte, som udkommer på det rette tidspunkt, nu hvor folkekirkepræster frejdigt står frem og meddeler, at de ikke tror på opstandelsen – i hvert fald ikke som historisk begivenhed.
Det eneste, man kan indvende mod hæftet, er, at det måske er lidt ’tamt’. Det havde været fint med en kort diskussion af forholdet mellem tro og videnskab, generelt og i forbindelse med opstandelsen. Hvad med ligklædet fra Torino, som er det nærmeste, man kommer et videnskabeligt bevis for opstandelsen?
Det havde også været befriende, hvis hæftet havde indeholdt et lidt skarpere opgør med den teologi, der opfatter opstandelsen som et rent åndeligt fænomen – altså ikke nogen fysisk, historisk begivenhed.
Men okay, man kan jo ikke altid få det hele. Fint lille hæfte, måske især til unge og til kristne, der føler sig anfægtede i troen på opstandelsen som en virkelig, fysisk begivenhed.