Gør Bededag til en bededag igen

Ansvarshavende redaktør  Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør Henri Nissen

Om tre uger – den 1. maj – er det igen bededag. For det store flertal af afkristnede danskere er det naturligvis blot en fridag. For bøn er jo meningsløs, hvis man ikke tror på, at der er en Gud, der lytter i den anden ende.

For troende kristne burde det være helt anderledes. Som kristne burde vi vide, at bøn er en mulighed for at ændre tingenes tilstand. Og det er der hårdt brug for.
Vi benytter os alt for lidt af denne mulighed. Vi beder også alt for lidt, når vi sammenligner os med fx afrikanske eller asiatiske kristne, som ofte tilbringer timevis – ja dagevis i bøn og faste. Og vi beder også for dårligt…
Jamen kan man det? Hører Gud ikke enhver bøn?
Jo, det gør Gud nok. Men danske kristnes bønner er ofte så overfladiske og diffuse, at Gud må tænke: Hvad vil de egentlig, at jeg skal gøre…?
Vi beder sjældent konkret. Ofte beder vi fx om, at Gud vil ”være med dem”, når nogen er syge eller i problemer. Tør vi ikke engang bede konkret om, at de må blive raske eller må blive hjulpet konkret med deres konkrete problem? Forventer vi slet ikke, at Gud griber konkret ind? Foretrækker vi måske ligefrem, at han blander sig udenom?
Den slags uforpligtende bønner kan ellers lyde så smukke og fromme, men de er formentlig virkningsløse…
Hvis vi vil opleve bønnesvar, må vi bede konkret, så vi ikke er i tvivl om, vi har fået svar – eller ej.
Jesus gav mange løfter om, at bøn har en virkning. Fx sagde han, at hvad to eller tre kan blive enige om at bede om i hans navn, det vil Faderen gøre. Vi hæfter os ofte ved, at vi ikke behøver at være flere end to-tre. Men det væsentlige er her, at vi bliver enige om at bede om noget.
Derfor er det vigtigt, at kristne finder sammen om at bede. At vi bliver enige om at bede for noget. Fx er det oplagt, at vi beder om, at kristne politikere må blive valgt til folketinget ved det forestående valg – i alle partier. For efter det, vi har oplevet i de senere år, er det er jo indlysende, at vi har brug for en åndelig fornyelse på Christiansborg.
Vi vil derfor opfordre til at arrangere bedemøder og samlinger på Bededag i hele landet. Vi opfordrer fx de mange grupper, der har påtaget sig at bede for deres kommuner, til at mødes Bededag – og til at invitere andre med. (Se mere side 2.)
Men vent ikke på, at andre skal gøre det. Tiden er kort. Find sammen og bed!