Kristendommens skæbne kan blive afgjort i Kina

Officielle statistikker fra Kina oplyser ikke noget om de mange millioner kristne, som er medlemmer af undergrundskirkerne. Foto: Kim Schou 2010.
Officielle statistikker fra Kina oplyser ikke noget om de mange millioner kristne, som er medlemmer af undergrundskirkerne. Foto: Kim Schou 2010.

I 2070 vil islam have overhalet kristendommen som verdens største religion. Men kinesiske kristne kan forandre det hele, viser ny undersøgelse.

Ifølge en ny undersøgelse udgivet af Pew Research Center i USA er islam den hurtigst voksende religion i verden. Hvis vækstraten fortsætter, vil der i 2070, om bare 55 år, være flere muslimer end kristne på verdensplan, skriver KPK.
Men Kinas udvikling kan forandre billedet:
”Hvis en stor andel af Kinas befolkning skulle konvertere til den kristne tro, ville dette skift alene styrke kristendommens nuværende position som verdens mest folkerige religion”, hedder det i undersøgelsen.

1/3 kristne og muslimer

Pews undersøgelse anslår, at der i 2050 vil være 2,92 milliarder kristne på verdensbasis. Det svarer til omtrent 31,4 procent af befolkningen – den samme procentandel som i 2010.
I mellemtiden vil antallet af muslimer øges fra 23,3 procent af verdens befolkning i 2010 til 29,7 procent med 2,76 milliarder muslimer i 2050.
Med denne vækstrate kan antallet af muslimer udgøre over 33 procentpoint efter år 2070, og langsomt men sikkert vil islam overtage kristendommens pladsering som verdens ledende religion.
Men undersøgelsen nævner også, at dersom en religiøs ’udvanding’ skulle blive lige så udbredt i muslimske lande, som det nu er i enkelte lande med store kristne befolkninger, vil øgningen blive bremset eller reverseret.

Regn med uformel vækst

De nyeste tal fra forskningsinstitutionen Center for the Study of Global Christianity (CSGS) tegner derimod et andet billede.
Få dage efter at Pew offentliggjorde sin undersøgelse, publicerede CSGS en rapport baseret på tal i deres egne databaser. I denne rapport spår CSGS, at over 3,3 milliarder mennesker, eller 36 procent af verdens befolkning, vil være kristne i 2050.
CSGS’s tal er højere end Pews, fordi førstnævnte blandt andet bruger lokale kristne informanter til at anslå om udviklingen i uformelle bevægelser som husmenighederne i Asien.
– Vi forventer nok en mere uformel vækst, end Pew gør. Deres oplysninger bliver i nogen grad hentet fra officielle optællinger og undersøgelser, siger Todd Johnson, direktør i CSGS til Christianity Today.
– Vore kontakter i Kina og Indien rapporterer konsekvent om, at kristendommen vokser gennem konverteringer. Men mange af disse nye kristne er på grund af forfølgelse kun organiseret gennem underjordiske eller hemmelige kirkesamfund, tilføjer han.
Ifølge CSGS har Pew været for tilbageholden med uformelle tal fra Indien og Kina. Dermed anslår CSGS, at antallet af kristne i både Kina og Indien i 2050 er 330 millioner, mens Pews prognose viser 108 millioner.

4 ud af 10 kristne i Afrika

De to rapporter er dog enige om, at den største vækst i antallet af kristne i 2050 vil ske i Afrika.
Pew forventer, at antallet af afrikanske kristne vil fordobles fra 517 millioner i 2010 til 1,1 milliarder i 2050. CSGS’s anslår, at der vil være 1,2 milliarder kristne i Afrika i 2050.
Afrika syd for Sahara forventes at opleve den største vækst. Verdensdelen huser allerede i dag en fjerdedel af verdens kristne, og antallet vil være på 38 procent i 2050, ifølge Pew.
Men islam er også på fremmarch i Afrika, og ifølge den amerikanske statistik-bank vil den forventede vækst af både muslimer og kristne i høj grad være drevet af den fortsatte vækst i Afrikas befolkningstal generelt.
– På grund af koncentrationen af kristne og muslimer i denne meget frugtbare region vil begge grupper øge deres procentandel af verdens befolkning. Kombinerer man procenterne fra både kristendom og islam, vil verdens to største religiøse grupper i Afrika alene udgøre mere end to tredjedele af verdens befolkning i 2100 (69%), mod 61% i 2050 og 55% i 2010, oplyser Pew.

Fremgang for islam

Mens antallet af kristne vokser stærkt i afrikanske lande, vil der i 8 af 151 lande, som i dag har en kristen majoritet, være under 50 procent registrerede kristne i løbet af de næste 40 år, anslår Pew. Disse lande er Australien, Storbritannien, Benin, Frankrig, Makedonien, New Zealand, Bosnien-Hercegovina og Nederland.
Makedonien og Nigeria, to lande med traditionelt store kristne befolkninger, vil få en befolkingssammensætning med mere end 50 procent muslimer. I dag er der 49 lande, hvor den muslimske befolkning er i majoritet.

Flere ikke-religiøse

Det mest opsigtsvækkende ved undersøgelsen er dog, at kristendommen forventes at få 40 millioner tilhængere fra konvertertitter over de næste 40 år, men samtidig også vil miste 106 millioner. Ingen anden religion kommer i nærheden af samme tilgang og frafald.
De 60 millioner mennesker, som forlader kirkerne, vil fremover ikke tilhøre noget trossamfund.
I USA ventes antallet af ikke-tilknyttede at vokse fra 16 procent i 2010 til næsten 26 procent i 2050. Væksten vil komme direkte fra kristendommen, som i USA er sat til at falde fra 78 procent i 2010 til 66 procent i 2050.

Ateismen vil også falde

Ifølge Pew ventes de ’ikke-tilknyttede’ at repræsentere “majoritetsreligionen” i Frankrig, New Zealand og Nederland i løbet af de næste fire årtier.
Men den geografiske pladsering af denne ikke-tilknyttede majoritet, sammen med lav fødselsrate i Europa, Nord-Amerika, Kina og Japan, får alligevel CSGS til at forvente en markant procentnedgang blandt ikke-religiøse.
Ifølge forskningsinstitutionens tal vil personer, som er klassificeret som ikke-religiøse (ateister eller agnostikere) falde fra 19 procent i 1970 til mindre end 9 procent på verdensbasis i 2050.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Gode nyheder trods alt

Ifølge Christianity Today indeholder CSGS’ rapport imidlertid flere gode nyheder set med (protestantiske) kristne øjne: Væksten af evangeliske kristne mellem 2000-2015 havde en rate på 2,13 procent. Det er højere end væksten for islam (1,88 procent), hinduisme (1,26 procent) og kristendommen som helhed (1,32 procent).
Mens lidt over halvdelen af verdens befolkning var unåede med evangeliet i 1900, beregner CSGS, at andelen er knap 30 procent i dag og vil fortsætte med at mindskes med yderligere to procentpoint inden 2050.
Tallene i både Pew Research Centers undersøgelse og CSGS’ databaser er sat sammen af demografiske prognoser ved hjælp af data baseret på alder, frugtbarhed, dødelighed, migration og religiøs konvertering for flere religiøse grupper rundt om i verden.