Kristendom ved at blive kriminaliseret

Iben Thranholm, Cand. teol., journalist og samfundsdebattør
Iben Thranholm, Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Ligestilling står over religionsfriheden. Den er den konklusion man må drage, efter biskop over Ribe Stift, Elof Westergaard, har besluttet, at præsterne i Skjern Provsti ikke længere må betjene to plejehjem i arbejdstiden.

De to vestjyske plejehjem hører under Luthersk Mission og ønsker af teologiske årsager ikke kvindelige præster. Men skal de have lov til at fravælge kvindelige præster, eller står kravet om ligestilling over trosfriheden?
Indtil videre er sagen afgjort med, at biskop Elof Westergaard i en skrivelse til præsterne i Skjern Provsti har understreget, at de i henhold til ligestillingsloven ikke længere må betjene plejehjemmene med gudstjenester i arbejdstiden. På grund af ligestillingsloven kan ældre og andre, der ikke kan bevæge sig i kirke, således ikke længere få Guds ord forkyndt, ej heller modtage nadver.
Hvor er den velkendte folkekirkelige rummelighed blevet af? Den vi hørte så meget om, da de homoseksuelle vielser blev indført. De ældre på plejehjemmene udgør et forsvindende mindretal, men alligevel berøves de gudstjenester på grund af ligestillingsloven.
Biskoppens beslutning er bare et af flere eksempler på, hvordan kristne diskrimineres og undertrykkes af den gældende lovgivning og politiske stemning i Europa. En udvikling, som i de kommende år vil tage til i styrke, ifølge den østrigske NGO organisation The Observatory on Discrimination against Christians.
Organisationen har netop udgivet en rapport, som blandt andet peger på en tilbagegang i religionsfriheden i lande som Danmark, Norge og Sverige. Rapporten peger også på, at der er flere lovforslag på vej i Europa, som vil formindske religionsfriheden – især for kristne – og at netop kravet om ligestilling kan blive fatalt for kristen trosudøvelse.
Vil kristne medier få lov til at afstå fra at bringe billeder, der sviner Gud og troende til? Vil kristne datingsites blive tvunget til at optage medlemmer af en anden tro? Kan en kristen fotograf sige nej til at fotografere ved en homoseksuel vielse?
Ifølge den nye østrigske rapport (som man finde på www.intoleranceagainstchristians.eu) er det ikke sikkert. Vi går imod en tid, hvor det at leve efter kristen etik og moral kan blive kriminelt.