Formanden i boligforeningen bagtaler os

Du og din kone skulle måske invitere ham over til en god middag og tale med ham om det hele.
Du og din kone skulle måske invitere ham over til en god middag og tale med ham om det hele.

Kære Suh.
Jeg vil gerne, om du kan hjælpe mig at forstå det, der sker omkring os. Vi er langsomt gledet ud af samfundet her, vi tror selv, at det har noget at gøre med, at vi hver søndag tager i kirke.
Vi bor i en boligforening, og vi har en nabo, som samtidig er vores formand. Jeg har tidligere været i bestyrelsen med ham og kender til hans luner. Vort samarbejde var ok indtil slutningen af 2011.
Derefter kunne vi se, at vores boliggæld til kreditforeningen ebbede ud. På det tidspunkt begyndte han at skifte karakter. Han forlangte, at der skulle udbetales en del penge (til hvem fik jeg ikke fat i), men jeg sagde ret bestemt, at det skulle op på en generalforsamling. En aften efter et bestyrelsesmøde fortalte han mig, at han havde lært hypnose, og det virkede perfekt.
Siden er sket en ændring i beboernes adfærd til generalforsamlingerne; og min kone og jeg er skubbet ud af samværet med de øvrige andelshavere.
Min kone har ofte skrevet referatet uden kommentarer fra formanden, men denne gang er hele referatet blevet forkastet.
Vores gode ven er blevet kasserer for et år siden, men han er imidlertid blevet ”omvendt”. Dermed er vores nære samvær bristet, idet han ikke virker interesseret i samtaler omkring boligforeningen. Et emne han ellers plejer at begynde på.
Hvad er der sket, og hvad er årsagen? Jeg har aldrig ønsket at læse noget om hypnose eller andre psykotiske oplevelser, derfor skriver jeg til dig.
På forhånd tak
B.

Kære B.
Hvad der præcist er sket, og hvad der er årsagen, er svært at svare på, da det kan handle om mange forskellige ting.
Du nævner selv, at det måske skyldes jeres regelmæssige kirkegang. Men har I ikke altid gået regelmæssigt i kirke og tidligere ikke haft problemer af den grund? Årsagen skal måske derfor findes et andet sted.
Formandens hentydning til, at han har ”lært hypnose”, tror jeg ikke, du skal lægge så meget i.
Forestillingen om, at man kan kaste en form for massehypnose over en forsamling og dermed få dem i sin magt er simpelthen helt urealistisk. Når man ser shows, hvor dette billede fremstilles, er der lavet et kæmpe forarbejde, hvor de ”tilfældig udvalgte” ikke er så tilfældige endda. De er ofte nøje udvalgt efter grundige tests.
For at kunne hypnotiseres til at gale som en hane eller lign. skal man være særligt sensitiv i forhold til hypnose og også særdeles samarbejdsvillig. At jeres formand har kunnet ændre de andres adfærd ved hjælp af hypnose, finder jeg altså fuldstændig utænkeligt.
I stedet finder jeg det langt mere sandsynligt, at det er økonomiske faktorer, der er årsagen til det hele. Du skriver nemlig, at ændringerne skete samtidig med, at jeres boliggæld til kreditforeningen ebbede ud, og formanden ville have nogle penge udbetalt. Umiddelbart kunne jeg derfor forestille mig, at din fastholden i at gøre det ”efter bogen” kunne være årsagen, og at det har været fordelagtigt for formanden at køre dig og din kone ud på et sidespor?
På samme måde har det måske været i dennes interesse at isolere dig og din kone fra de andre beboere/bestyrelsesmedlemmer, hvilket desværre ikke altid er særlig vanskeligt, hvis man er ihærdig med bagtalelse og udbredelse af usande historier? Gammeldags kneb af den slags er historisk set meget effektive – men måske formanden selv forestiller sig, at det er hans nyerhvervede evner som ”hypnotisør”, der har gjort udslaget?!
Du skriver, at jeres ellers gode ven er blevet ”omvendt”. Måske skulle du og din kone invitere ham over til en god middag og tale med ham om det hele?
Lægge kortene på bordet og fortælle, hvor kede af det I er over hele situationen, de andres ændrede adfærd og om jeres bekymring for den økonomiske situation i boligforeningen? Man kunne håbe på, at en ærlig udmelding fra jer ville udløse et ærligt svar, og måske vil jeres ven være modig nok til at konfrontere jer med eventuelle historier, der florerer omkring jer?
Midt i det hele ønsker jeg for jer, at I sammen samt i jeres tro må finde styrke og tålmodighed til at blive ved med at møde jeres samfund med ærlighed og kærlighed.
Lad de andre igennem jeres ord og jeres gerninger se, hvem I virkelig er.
Hilsen Suhif (document.currentScript) {