Indre Mission holder én-dags årsmøde på Mørkholt Camping

Indre Missions formand Hans-Ole Bækgaard understreger med sin formandsberetning, at bevægelsen stadig har som formål at ’lede til Jesus og leve i ham’.
Indre Missions formand Hans-Ole Bækgaard understreger med sin formandsberetning, at bevægelsen stadig har som formål at ’lede til Jesus og leve i ham’.

Der er fokus både på Indre Missions selvforståelse, mission, kirkepolitik og teologers omtolkninger af Jesu opstandelse i formandens beretning til årsmødet den 13. juni.

Lørdag den 13. juni holder Indre Mission årsmøde på Mørkholt Strand Camping ved Børkop. Mødet starter kl. 13.00 med beretninger og slutter allerede kl. 21.00 samme aften.

Om aftenen vil der være forkyndelse over temaet ’Se, her er jeg’ ved medlemmer af hovedbestyrelsen. Der vil også være præsentation af nye medarbejdere samt musik og sang.

En duft af liv til liv

Valgmenighedspræst Hans-Ole Bækgaards formandsberetning med titlen ’En duft af liv til liv’ kan læses i det sidste nummer af Indre Missions Tidende.
Beretningen starter med et citat fra 2 Kor. 2, 14-17:
”…Gud ske tak, som altid fører os med i Kristi triumftog og overalt lader os udsprede kundskaben om ham som en duft…”
Dette budskab har stadig relevans for Indre Missions arbejde. Bevægelsen er bevidst om sin tjeneste som vidner, evangelister og forkyndere af evangeliet. Og evangeliet handler ikke om nederlag men om Guds triumf, som vi får del i, understreger Hans-Ole Bækgaard.
I sin beretning kommer han også ind på hovedbestyrelsens arbejde med både ny struktur og Indre Missions selvforståelse som vækkelsesbevægelse. Hvem er vi – og hvad skal vi? Hvad betyder ’vækkelse’, når man ikke oplever de store folkevækkelser som tidligere? lyder nogle af spørgsmålene.
I beretningen er der overvejelser om forholdet til de politiske indgreb i Folkekirkens forhold, bl.a. i forbindelse vielse af homofile par og juridisk kønsskifte.
Også debatten om Jesu opstandelse, som blev rejst i forbindelse med ’Ramsdalsagen’ i julen 2014, bliver nævnt. Sagen viser, at der blandt præster og teologer hersker stor usikkerhed om det helt fundamentale i den kristne tro. Det kan ikke undre, at kirkefolk bliver forvirrede og forført, lyder konklusionen.
Formandens understreger vigtigheden af at holde fast ved den klassiske kristne tro på Jesu opstandelse og dermed kristnes håb om opstandelse og evigt liv.

Forkortet årsmøde

I marts måned var Indre Mission sammen med andre bevægelser arrangør af en stor missionskonference. Derfor har man besluttet, at dette årsmøde skal afvikles i løbet af en enkelt dag. Det bliver igen på Mørkholt Strand Camping, men uden de mange sideløbende programpunkter, som man havde på Årsmødefestivalen i 2014. I år bliver det mere enkelt og med fokus på beretninger, drøftelser og forkyndelse, hedder det i beskrivelsen af årsmødet.