Frimodighed, du!

Ansvarshavende redaktør Henri Nissen
Ansvarshavende redaktør Henri Nissen

For mange af os var det nok en skuffelse, at Kristendemokraterne ikke kom i Folketinget, og at flere af de kristne Konservative heller ikke blev valgt. Men de mange bønner, de blev bedt for valget, har IKKE været forgæves.

Som man kan læse på side 5, så nævnes det direkte i regeringsgrundlaget, at ”Danmark er et kristent land”. Det kan vi så desværre tvivle på ind imellem, men det er da en god bekendelse for en ny regering.
Vi kan også glæde os over, at flere af ministrene har en kristen tro. Den nye uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen har studeret teologi ved Dansk Bibelinstitut. Berthel Haarder, som nu er kirke- og kulturminister, er en gæv grundtvigianer, hvilket trods alt er bedre end Manu Sareen, der nærmest bekæmpede kirken. (Han røg i øvrigt ud af Folketinget til fordel for Ida Auken, der stod op og forsvarede jødernes ret til omskærelse, som hendes parti, Radikale, ellers vil forbyde.)
Som man kan læse på side 6 blev Daniel Toft Jacobsen, Hedensted, valgt for Socialdemokratiet. Han har tidligere været kontorleder i den kristne studenterbevægelse KFS.
På side 3 kan du læse om én af de nye, der bestemt ikke lægger skjul på sin tro. Nemlig Dorthe Lynge Ullemose.
Der er formentlig en del andre folketingsmedlemmer med en personlig kristen tro. Men problemet er ofte, at de mangler frimodighed til at bekende kulør. De må også følge parti-parolen. Men der står dog i Grundloven, at Folketingets medlemmer kun er bundet af deres egen samvittighed.
Derfor må vi fortsætte med at bede – for hver enkelt.
Bedehus.dk har en speciel afdeling for ”Politikerbøn”.
Udfordringen har opfordret til tværkirkelige bedegrupper i alle kommuner. Og kortet herunder viser, at vi er godt på vej til at få malet de sorte pletter i landet i glade farver. Nye grupper kan melde sig til på forbedere@udfordringen.dk. Udover at bede for kommunerne, beder vi også for landet. På Facebook-siden Bøn for Danmark kan du få mere inspiration. Og frimodighed.