Gospel Outreach hjalp flere tusinde i Brasilien

Per Hyldgaard interviewer en kvinde, som blev helbredt for kræft i stadie fire.
Per Hyldgaard interviewer en kvinde, som blev helbredt for kræft i stadie fire.

Tusinder bad frelsesbønnen, og mange blev helbredt under Per Hyldgaards besøg i Pacajus.

En døv pige kom til at høre, og flere blev helbredt for kræft under Gospel Outreach-kampagnen i Brasilien den 9.-11. juli.

Hun virkede lidt skræmt og genert, den lille pige som stod på platformen for at fortælle sit vidnesbyrd. Men det er også overvældende at stå foran flere tusinde mennesker og kun være 7-8 år. Og nu kunne hun for første gang i 6 år høre på begge ører!
Hun gentog stille de ord, som Per Hyldgaard hviskede i hendes før døve ører: ”Jesus – Halleluja – Amen” – og menneskemængden gik amok i jubelråb, mens pigens mor begyndte at græde af glæde.

Underviste kristne

Der skete flere mirakler under GO-kampagnen i byen Pacajus i det nordøstlige Brasilien. Byen med ca 70.000 indbyggere og 16 kirker var hjemsted for fremstødet.
Forud for kampagnen havde der været 4 dage med undervisning og udrustning af de kristne i byen, så de var tændte og klar til at være redskaber for Gud både under og efter kampagnen.
Over 300 kristne var i stor forventning og super klar til at være lys og salt i deres by.

7000 deltog i kampagnen

Mange af deltagerne kendte til kampagnen fra radio, tv eller fra de mange plakater, der var hængt op overalt i byen. Også en højtalervogn havde inviteret indbyggerne til at høre evangelist Per Hyldgaard fra Danmark tale og bede for folk.
I dagene op til kampagnen havde Per Hyldgaard været på besøg i flere radioer samt i lokal-tv for at fortælle om, hvad Jesus ønsker at gøre for folk i byen Pacajus, og hvad der er sket ved tilsvarende kampagner rundt om i verden. Selv om det ikke var kristne radioer og tv, viste medierne stor respekt for både kampagnen, Per Hyldgaard og resten af teamet.
– Og nu var vi her! Varmen var der, musikken strømmede ud af højtalerne. Det var ikke sambarytmer, men derimod lovsang til Jesus, der vældede ud mod de flere end 7000 mennesker, der var mødt op på pladsen, fortæller Per Hyldgaards hustru Lisbeth.

Denne kvinde var blind på det ene øje, men kom til at se efter forbøn i Jesu navn.
Denne kvinde var blind på det ene øje, men kom til at se efter forbøn i Jesu navn.
Tusinder tog imod Jesus

Efter lovsangen talte Per Hyldgaard det enkle budskab om Jesus, der ønsker at være ven med alle mennesker, og at frelsen er tilgængelig for alle, der ønsker det. Mange tusinde gav respons på dette budskab og bad med på frelsesbønnen for første gang i deres liv. De lokale kristne tog ivrigt imod navne og telefonnumre fra deres nye brødre og søstre, så de lokale kirker kan følge op på de nyfrelste og dermed give dem mere undervisning om Jesus og give dem et hjem i en lokal kirke.

Helbredelser

Derefter var der bøn for de syge og dem, der led under byrder og pres af enhver slags. Flere blev helbredt som den lille pige, der kom til at høre perfekt på begge ører. En lidt større dreng blev helbredt på sine øjne, så man kunne aflyse en planlagt operation.
Flere oplevede, at ryg, arme og ben blev rettet ud. Hos andre forsvandt tumorer, når navnet Jesus blev nævnt over dem. Mange oplevede også, at et pres som før havde været over deres liv blev løftet væk, når Jesu navn blev tilbedt ud over pladsen.
GO-kampagnen har gjort en forskel i byen Pacajus. Nu er det op til de lokale kirker at bringe de nye kristne ind i discipelskab samt få startet nye kirker, hvor der er behov for det.