Ny homolov i USA kan starte kristen opstand

Af Iben Thranholm Cand. teol., journalist og samfundsdebattør
Af Iben Thranholm
Cand. teol., journalist og samfundsdebattør

Den amerikanske højesteret afgjorde i sidste uge med et 5-4 flertal, at homoseksuelle har ret til at blive gift i samtlige 50 amerikanske stater. Det vil i praksis sige, at staterne er blevet påbudt at vie dem.

Dermed er slaget om den naturlige familie og definitionen af ægteskabet tabt i Guds eget land. Afgørelsen indvarsler et enormt kulturskifte, ikke bare i USA, men i hele den vestlige del af verden, hvor også det tidligere ærkekatolske Irland for nylig stemte for retten til homoseksuelle ægteskaber.
Mens fortalere for homoseksuelle ægteskaber i USA ser det som tidens vigtigste borgerrettighedsspørgsmål, er mange kristne imod. De mener, at Højesteret ved at ændre definitionen af ægteskabet ved lov nu truer religionsfriheden. Hvad sker der med præster, som nægter at vie homoseksuelle? Og leverandører af forskellige former for service til bryllupper? Bliver de kriminaliseret, hvis de nægter? Sandsynligvis.
Mange frygter derfor, at det vil sætte en forfølgelse af kristne i gang, heriblandt den evangelikale prædikant Franklin Graham, der er søn af Billy Graham. Han udtaler til FoxNews, at ”kristne skal være forberedte på, at forfølgelsen af kristne kommer nu”. Franklin Graham udtaler også, at han ”er skuffet over, at regeringen anerkender synd og tilslutter sig den”.
Graham mener, at tros-baserede forretninger skal forberede sig på retssager og undersøgelser. Præster, der som ham selv nægter at udføre en vielse af homoseksuelle og som prædiker imod, mener han, vil blive anklaget for hate-crimes. Al kritik og uenighed vil blive kvalt af regeringen og aktivister, men samtidig peger Graham også på, at et overvældende antal kristne vil sætte sig op imod loven.
Mange amerikanske kristne er i oprør over Højesterets afgørelse og er parate til at kæmpe imod. Hvis kristne ikke er villige til at kæmpe denne kamp, selv til det punkt, hvor de bliver nødt til at bryde loven eller til ikke at anerkende den – og med risiko for forfølgelser – så er alt tabt. Århundreders kristen tro, kultur og moral. Tiden er inde til, at kristne stiller sig selv spørgsmålet, om de vil adlyde Gud mere end mennesker. Og til at tage konsekvensen.