Profetisk værk med dybde

s23_Stien_Rick JoynerRick Joyner, forfatter til talrige bøger, har skrevet en profetisk allegori i stil med den engelske klassiker Pilgrimsvandringen af John Bunyan (1678) og Rick Joyners egen trilogi bestående af Den Sidste Prøve, Kaldet og Faklen og Sværdet.

Joyners fokus er ’de sidste tider’ på vej til den ultimative kamp mellem lys og mørke, hvor det spidser til med at holde fast i sandheden og bevare et nært forhold til Jesus. Joyner skriver, at mange er dårligt forberedte, men at det kan nås endnu at gøre sig klar. Det er et alvorligt budskab til eftertanke for dem, der ønsker at være klar til ’den sidste kamp’, men det forudsætter ’ører at høre med’!

Mødet med Elias og Enok

Allegorien er om en gruppe mennesker, som forlader et skib for at tage på vandring op ad en sti til toppen af et bjerg – også gennem ørkenen – for at finde den by, som Gud (og ikke mennesker) bygger. Undervejs får de at vide, at det er vigtigt at ’drikke af det levende vand´. De møder både Elias og Enok, som giver gode råd, og det kan inspirere læseren til selv at dykke ned i Skriften.

Bibelen i centrum

Joyner forudsætter, at læserne kender Bibelen, for han gengiver i høj grad dens sandheder uden henvisninger til skriftsteder; disse er seriøst og spændende vævet sammen, så det giver god mening, og man ser faldgruberne for den enkelte og for kirken i trosvandringen. Samtidig illustrerer og opmuntrer han til, hvordan man får nåde til at håndtere de svære situationer.

Valget mellem lys og mørke

På trods af, at vi i vor tid har fået meget givet, så er få ifølge Joyner nået til den sandhedserkendelse, som fører til omvendelse fra synd, dvs. at man er snar til at se sine fejltrin og rette op på dem. Her er ydmyghed det at være lærevillig og lydhør for Helligåndens bedømmelse. Vi vil også mere og mere blive afkrævet at vælge mellem lys og mørke samtidig med, at forskellen sløres af den onde, men budbringere med Helligåndens kraft vil tydeliggøre forskellen. Vi må have mere af Guds fred i vore hjerter for at kunne håndtere kampen, da frygt fører til forkerte beslutninger.

Kristent lederskab

Joyner har mange gode tanker om kristent lederskab – med ledere, som selv må være disciplinerede, for at de kan gøre andre til Jesu disciple. Deres fokus må være at hjælpe mennesker snarere end at være for optaget af organisation og mange tilhængere, for sandhedens vilkår bliver sværere, og sandheden er ikke populær i vor tid.

Rick Joyner
Stien – Ilden på Bjerget bd. 1
199 sider • 199 kr.
Forlaget Csundgaard