Regeringsgrundlag kalder Danmark et kristent land

Folkekirken har særstatus, og de forfulgte kristne minoriteter i verdens brændpunkter skal beskyttes ifølge Venstres regeringsgrundlag ’Sammen for fremtiden’. Foto: Mission Øst.
Folkekirken har særstatus, og de forfulgte kristne minoriteter i verdens brændpunkter skal beskyttes ifølge Venstres regeringsgrundlag ’Sammen for fremtiden’. Foto: Mission Øst.

Venstres regeringsgrundlag ’Sammen for fremtiden’ erklærer, at Folkekirkens særstatus skal bevares.

Danmark er et kristent land, og den evangelisk-lutherske kirke indtager en særstatus som folkekirke.

Sådan lyder indledningen til regeringsgrundlagets korte kapitel om Folkekirken. Teksten siger videre om Folkekirkens særstatus:
”Denne særstatus vil regeringen bevare. Samtidig er det afgørende for regeringen, at der skal være frihed til at tro på det, man vil, så længe det sker med fuld respekt for andres ret til det samme.”

Demokratiet skal styrkes

Mens trosfriheden ikke er til debat, påpeger regeringsgrundlaget, at der er plads til forbedring mht. menighedsrådene. Her er fokus især på menighedsrådsvalg og stemmeprocenter:
”Menighedsrådenes demokratiske legitimitet hænger blandt andet sammen med, at medlemmerne er demokratisk valgt af folkekirkemedlemmerne i sognet.
Men menighedsrådsvalg har over en årrække været inde i en uheldig udvikling med færre afstemningsvalg, lavere stemmeprocent og ikke tilstrækkeligt med opstillede kandidater.
Regeringen vil derfor nedsætte et udvalg om menighedsrådsvalg og fremtidig valgform”, hedder det i Sammen for fremtiden.

Forfulgte kristne

Regeringsgrundlaget lægger op til en reducering af ”de samlede udgifter på udlændingeområdet med mindst 1 mia. kr. årligt.”
Når det gælder udviklingsbistanden skal Danmark fortsat leve op til FN’s målsætning om at afsætte 0,7 procent af BNI, (dvs. bruttonationalindkomsten pr. indbygger).
Men Danmark skal også være en markant global aktør, der kæmper for bl.a. menneskerettighederne og stiller krav til de lande, der modtager dansk udviklingsbistand.
I afsnittet om dansk udviklingsbistand fremhæves især de kristne flygtninge:
”I flere af verdens brændpunkter foregår en systematisk forfølgelse af kristne minoriteter.
Regeringen vil have et særligt fokus på at styrke det internationale samarbejde for at beskytte disse minoriteter”, fastslår regeringsgrundlaget.
Iagttagere bemærker, at man i regeringsgrundlaget ser tegn på hensyntagen til både Dansk Folkeparti og De Konservative, hvis ordfører Mai Mercado i påsken skrev en kronik om, at kristendommen er den bedste religion for Danmark.